arrows Realizace staveb arrowsPosouzení požární odolnosti velkoplošných uzávěrů tunelu Blanka
foto SATRA, spol. s r.o.
Ing. Jan Pořízek
číslo: 10/2012
Posouzení požární odolnosti velkoplošných uzávěrů tunelu Blanka

· Mimoúrovňová křižovatka Malovanka s vyznačenými tunely a jejich portály, povrchovými komunikacemi a dvěma místy s požárními uzávěry v dělicí příčce mezi tunely
V příspěvku je uveden postup dokladující požární odolnost velkoplošných celoocelových vícelistých uzávěrů ve vztahu k úniku osob z tunelu Blanka při požáru. Tyto uzávěry jsou součástí systému větrání a jsou umístěny na rozhraní dvou nezávislých požárních úseků.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Jan Pořízek
V roce 2002 dokončil studium oboru techniky prostředí na Strojní fakultě ČVUT v Praze. V témže roce nastoupil do společnosti SATRA, spol. s r.o. a od té doby v ní působí jako projektant větrání a klimatizace. Hlavní jeho náplní je však projektování systémů větrání do automobilových tunelů a podobných podzemních staveb.
E-mail: jan.porizek@satra.cz

Úvod

Požární a bezpečnostní řešení staveb tunelového komplexu Blanka je nedílnou součástí realizační dokumentace. Normativní členění stavby na požární úseky, chráněné, nechráněné a jiné únikové cesty je určující při hodnocení požární bezpečnosti a charakteru evakuace ohrožených osob z tunelu Blanka při požáru. Toto dělení předepisuje norma ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací. Podle tohoto předpisu představuje každá tunelová trouba nezávislý požární úsek, přičemž všechny požární úseky v tunelu a přilehlých prostorech jsou taxativně zařazeny do VII. stupně požární bezpečnosti. Otvory v záchranných cestách mají být podle této normy vybaveny požárními uzávěry v provedení EW 90 SC DP1, přičemž požárně dělicí konstrukce, v nichž se tyto uzávěry vyskytují, mají vykazovat požární odolnost REI 180 DP1. V tunelu Blanka jsou v těchto požárně dělicích konstrukcích především dva typy požárních uzávěrů: únikové dveře s panikovým kováním a samozavíracím mechanizmem a požární klapky, jež jsou součástí vzduchotechnických rozvodů. Třetí typ požárního uzávěru představuje velkoplošný segmentový vícelistý uzávěr sloužící pro převod vzduchu z jednoho tunelu do druhého v rámci snižování emisní zátěže vyfukovaným znečištěným vzduchem z výjezdových portálů tunelu do oblasti mimoúrovňové křižovatky Malovanka.

Zkoušení požární odolnosti požárních klapek ve vzduchotechnických rozvodech se provádí podle normy ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – požární klapky. Klapka pak podle norem ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 vykazuje, jakožto požární uzávěr, požární odolnost EI (EIS) 60–120 min. Zkoušky požární odolnosti svislých požárních uzávěrů typu dveře se zkouší podle ČSN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken. Uzávěr pak vykazuje požární odolnost EW 60–120 min.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007