arrows Soutěže arrowsPOROTHERM DŮM STUDENT 2009
redakce
číslo: 02/09
POROTHERM DŮM STUDENT 2009
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a  ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební  VUT v Brně, Fakulta architektury TU Liberec, Fakulta umění a architektury ve spolupráci s  časopisem Stavebnictví, vydavatelství EXPO DATA, spol. s r.o., časopisem Stavebnictví a Interiér, vydavatelství VEGA, spol. s r.o. a  internetovým portálem www. TvujDum.cz jako mediálními partnery  vyhlašují v souvislosti s vyhlášením soutěže POROTHERM DŮM 2009 2. ročník soutěže  POROTHERM DŮM STUDENT 2009 pro studenty  Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty architektury VUT v Brně,  Fakulty umění a architektury TU Liberec na téma Rodinný dům budoucnosti.
odeslat odeslat    tisk tisk
 

Soutěž je vyhlášena pro studenty Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty umění a architektury TU Liberec. Účast je umožněna každému studentovi těchto fakult, který vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v těchto soutěžních podmínkách (kompletní znění soutěžních podmínek naleznete zde - formát PDF).

Účel, poslání a předmět soutěže

Účelem a posláním soutěže je přinést prostřednictvím návrhů studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty architektury VUT v Brně a Fakulty umění a architektury TU Liberec nové a inspirativní podněty k vytváření prostředí, jež umožní kvalitní život v rodinném domě.
Předmětem soutěže jsou architektonické nebo projektové studie, jejichž řešení bude poskytovat uživatelům maximální užitný komfort.

Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez hierarchického rozlišení následně:

 • Celkové architektonické řešení
 • Využití kompletního cihlového systému POROTHERM dalších výrobků společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 
 • Přínos navrženého řešení pro budoucnost

Ceny POROTHERM DŮM STUDENT 2009

 • Hlavní cena POROTHERM DŮM STUDENT 2009 stanovuje se ve výši 50 000 Kč;
 • Zvláštní cena časopisu Stavebnictví stanovuje se ve výši 35 000 Kč;
 • Zvláštní cena časopisu Stavebnictví a interiér stanovuje se ve výši 35 000 Kč;
 • Zvláštní cena internetového portálu www.TvujDum.cz stanovuje se ve výši 35 000 Kč;
 • odměny časopisu Stavebnictví: tři odměny ve výši 5 000 Kč.
 • oměny časopisu Stavebnictví a interiér: tři odměny ve výši 5 000 Kč.
 • oměny internetového portálu www.TvujDum.cz : tři odměny ve výši 5 000 Kč.
 • Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen

  Ve výjimečných případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota zdůvodnit do protokolu.

  Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži

  Ceny udělené v soutěži  fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

  Náhrady věcných výdajů soutěžícím

  Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. poskytne, na úhradu nákladů spojených s účastí studentů v soutěži, jednotlivým školám dar ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jeden přihlášený soutěžní návrh studenta, který splní soutěžní podmínky. Dar v celkové výši (1000,- Kč krát počet soutěžních návrhů studentů, které splnily soutěžní podmínky) poskytne Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jednotlivým školám na základě darovacích smluv do 30. 10. 2009.

  Datum odevzdání návrhů soutěžícími: 
  Odevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na pondělí 20. 7. 2009.

  Podklady

  „Podklad pro navrhování“ je možno získat:

  • u vyhlašovatele soutěže, společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. anebo na  www.wienerberger.cz
  • v sekretariátu soutěže
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební – katedra architektury, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Ing. arch. Jitka Paroubková, č. dv. A 719, tel.224 355 458, e-mail: jitka.paroubkova@fsv.cvut.cz 
  • VUT Brno, Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno, Ing. arch. David Křeček, č. dv. A 203, tel.775 055 034, e-mail:xakrecek@stud.fa.vutbr.cz
  • TU Liberec, Fakulta umění a architektury, Studentská 2, 461 17 Liberec, Doc. Ing. Jan Krňanský, CSc., vedoucí katedry pozemního stavitelství, č. dv. FA 11,  tel.: 605 295 715, e-mail: 2jk@seznam.cz

  Soutěžní podmínky lze získat na www:

  Zveřejnění výsledků soutěže 

  Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatelé v době konání mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2009 a následně prostřednictvím vybraných periodik.
  Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetovém portálu  www.TvujDum.cz , v tištěných periodických titulech mediálních partnerů soutěže, časopisech Stavebnictví a Stavebnictví a interiér, na www.casopisstavebnictvi.cz; na www.stavebnictvi3000.cz, na webových stránkách vyhlašovatelů soutěže www.wienerberger.cz; www.fsv.cvut.cz; www.fa.cvut.cz; www.fa.vutbr.cz; www.tul.cz a na www sekretariátu soutěže www.komunikace-profit.cz.

  Licence Creative Commons

  www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
  Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
  .

  RSS
  Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
  © 2007