arrows Soutěže arrowsPOROTHERM DŮM STUDENT 2008
text: Hana Dušková
číslo: 04/08
POROTHERM DŮM STUDENT 2008
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., a ČVUT v Praze – Fakulta stavební a Fakulta architektury, ve spolupráci s časopisem Stavebnictví jako mediálním partnerem vyhlašují (v souvislosti s vyhlášením soutěže POROTHERM DŮM 2008) první ročník projektové jednokolové anonymní soutěže pro studenty Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze POROTHERM DŮM STUDENT 2008 na téma Rodinný dům pro více generací.
odeslat odeslat    tisk tisk

Soutěž je vyhlášena pro studenty Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze. Účast je umožněna každému studentovi těchto fakult, který vyhoví požadavkům stanoveným v  soutěžních podmínkách.

Účel, poslání a předmět soutěže

Účelem a posláním soutěže je přinést prostřednictvím návrhů studentů Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze nové a inspirativní podněty v možnostech řešení závažného společenského problému. Tím je zajištění a umožnění kvalitního života seniorů v rodinném prostředí při poskytnutí maximálního pohodlí pro všechny generace žijící v domě.
Předmětem soutěže jsou architektonické nebo projektové studie, jejichž řešení bude poskytovat uživatelům maximální užitný komfort.

Podmínky soutěže

Návrhy (rodinných) domů musí splňovat následující podmínky:

 • stavba je řešena s maximálním využitím kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt a omítek;
 • kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce vyhlašovatele Podklad pro navrhování – Kompletní cihlový systém POROTHERM, 11. vydání – září 2007;
 • řešení dopravy v klidu musí být v souladu s obecně technickými podmínkami.

Ceny POROTHERM DŮM STUDENT 2008

 • Hlavní cena POROTHERM DŮM STUDENT 2008 stanovuje se ve výši 50 000 Kč;
 • Zvláštní cena časopisu Stavebnictví stanovuje se ve výši 35 000 Kč;
 • odměny časopisu Stavebnictví: tři odměny ve výši 5000 Kč.
 • Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen

  Ve výjimečných případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota zdůvodnit do protokolu.

  Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži

  Ceny udělené v soutěži fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

  Náhrady věcných výdajů soutěžícím

  Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., poskytne na úhradu nákladů spojených s účastí studentů v soutěži škole dar ve výši 1000 Kč (jeden tisíc korun českých) za jeden přihlášený soutěžní návrh studenta, který splní soutěžní podmínky, násobeno počtem přihlášených soutěžních návrhů studentů. Dar v celkové výši podle první věty poskytne Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., škole na základě darovací smlouvy nejpozději do 30. září 2008.

  Termín odevzdání návrhů soutěžícími:
  Odevzdání soutěžních návrhů se stanovuje do 16. 6. 2008 do 12 hodin.

  Podklady

  Podklad pro navrhování je možné získat na ČVUT v Praze, Fakulta stavební – katedra architektury, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Ing. arch. Jitka Paroubková, č. dv. A 719, tel.: 224 355 458, e-mail: jitka.paroubkova@fsv.cvut.cz nebo v sekretariátu soutěže anebo u vyhlašovatele soutěže Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., anebo na www.wienerberger.cz;

  Soutěžní podmínky lze získat u vyhlašovatelů na adresách:
  – Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, zákaznické centrum 844 111 123, fax: 383 826 315; e-mail: info@wienerberger.cz ; www.wienerberger.cz;
  – ČVUT v Praze, Fakulta stavební – katedra architektury, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Ing. arch. Jitka Paroubková, č. dv. A 719, tel.: 224 355 458, e-mail: jitka.paroubkova@fsv.cvut.cz;
  – v sekretariátu soutěže, PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10, tel.: 281 017 397; fax: 281 017 399; mobil: 602 342 514; e-mail: komunikace.pr@volny.cz; www.komunikace-profit.cz;
  – na www.fsv.cvut.cz
  www.fa.cvut.cz

  Mediální podpora

  Soutěž POROTHERM DŮM STUDENT 2008 je dalším projektem, který je mediálně podporován časopisem Stavebnictví. Mediální partnerství časopisu doposud směřovala k soutěžím, jejichž výsledkem jsou oceněné stavby z produkce projekčních kanceláří, architektonických ateliérů či stavebních firem. V případě soutěže POROTHERM DŮM STUDENT 2008 se redakce zaměřila především na tolik důležitou podporu výsledků činnosti budoucích projektantů a architektů.

  Licence Creative Commons

  www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
  Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
  .

  RSS
  Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
  © 2007