arrows Realizace staveb arrows Vodohospodářské stavby arrowsPohyblivý most v přístavu České Vrbné
grafické podklady: VPÚ DECO PRAHA a.s.
text: Pavel Ryjáček
číslo: 05/2011
Pohyblivý most v přístavu České Vrbné

· Pohled na dokončený most z přístavu České Vrbné
Příspěvek představuje stavbu silničního pohyblivého mostu, který byl vybudován v novém ochranném přístavu České Vrbné v blízkosti Českých Budějovic. Most zajišťuje podjezdnou výšku až 5,25 m, při zachování přijatelného sklonu na komunikaci, která je rovněž frekventovanou cyklotrasou a plní významnou rekreační funkci. Velký důraz byl kladen také na celkové estetické ztvárnění mostu, jako nové, netradiční dominanty území.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby, absolvoval v roce 2000. V současné době pracuje jako vedoucí projektant ve firmě VPÚ DECO PRAHA a.s., kde se věnuje projektování mostních staveb. Autorizovaný inženýr v oboru Mosty a inženýrské konstrukce.
E-mail: ryjacek@vpupraha.cz
Spoluautoři:
Ing. Vojtěch Kolínský
E-mail: kolinsky@vpupraha.cz
Ing. Pavel Očadlík
E-mail: ocadlik@vpupraha.cz

Nový silniční most
¤ Nový silniční most byl vybudován jako součást stavby ochranného přístavu České Vrbné pro přemostění vjezdového objektu


Základní údaje o stavbě
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant mostu: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Generální zhotovitel mostu a ochranného přístavu: HOCHTIEF CZ a.s.
Výrobce ocelové konstrukce mostu: Metrostav a.s., divize 7
Dodavatel hydraulického systému: HYTOS Ostrava-Vítkovice s.r.o.
Dodavatel řízení a ovládání mostu: Argo Automatizace, s.r.o.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007