arrows Analýzy, trendy arrows Požární bezpečnost staveb arrowsOvládání a zkoušky požárně bezpečnostních zařízení: 2011
grafické podklady: autor
text: Slavomír Entler
číslo: 11-12/11
Ovládání a zkoušky požárně bezpečnostních zařízení: 2011

· Zařízení elektrické požární signalizace, ilustrační foto
V tomto roce vyšly dvě nové normy ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710, týkající se elektrické požární signalizace (EPS). Protože EPS často tvoří jádro požárně bezpečnostních opatření, dotýkají se nové normy velkého množství staveb a ostatních požárně bezpečnostních zařízení.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Slavomír Entler
Ing. Slavomír EntlerAbsolvoval Moskevský energetický institut, obor jaderné elektrárny a zařízení. Do roku 1991 pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na výzkumu v rámci programu mezinárodního termojaderného reaktoru ITER. Od roku 1991 se zabývá projektováním EPS a požární bezpečností staveb. V současnosti působí ve firmách Profitech s.r.o. a Elektra Zlín s.r.o. Je autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb a techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.
E-mail: entler@profitech.cz

Ovládání PBZ
Snad každý projektant elektrické požární signalizace (EPS) se dostal za dobu své praxe alespoň jednou do situace, že musel na kontrolním dnu stavby řešit otázku ovládání požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). Investor, uživatel, HIP nebo i dodavatel měření a regulace (MaR) s pravidelnou jistotou prosazovali, aby se požárně bezpečnostní zařízení ovládaly systémem MaR. Jestliže nebylo o způsobu ovládání rozhodnuto dopředu v požárně bezpečnostním řešení stavby, mohl čekat projektanta EPS při prosazování ovládání PBZ přímo z EPS tvrdý boj.
Ovládání všech zařízení domovní technologie jedním centrálním systémem má svoji logiku, protože přináší správci objektu komfort jednoduché centrální kontroly a správy všech zařízení a jejich součinnosti. Vyjmout něco z tohoto centralizovaného systému bylo proto vždy chápáno téměř jako zločin a především jako technologická anarchie. Pokud investor prosadil svou a PBZ byla ovládána systémem MaR, realizace protipožárních opatření spočívala především v získání signálu z EPS a naprogramování software MaR. Systém MaR dostal informace o lokaci požárního poplachu od EPS, sám následně informaci distribuoval a zajistil aktivaci protipožárních zařízení. Argumentem pro využití MaR při řízení PBZ byla také možnost rychlého operativního zrušení protipožárních opatření přímo technikem MaR, když planý požární poplach blokoval životně důležitá zařízení, např. výtahy nebo výrobní technologie.  

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007