arrows Rozhovory, diskuze arrowsOtevřený dopis předsedovi vlády ČR
text: redakce
číslo: 08/09
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR
odeslat odeslat    tisk tisk

Vážený pan
Ing. Jan Fischer, CSc.
předseda vlády České republiky
vláda České republiky

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

SIA ČR – Rada výstavby, sdružující rozhodující nevládní organizace v oblasti architektury a stavitelství, se opakovaně zabývala neutěšenou situací a fragmentací řízení celého oboru.
Rozvoj našich měst a obcí a péče o jejich vystavěné prostředí se stále více stává zájmem široké občanské společnosti. Stavební konjunktura a příliv stavebních investic v minulých letech významně změnily vzhled jak měst a obcí, tak v mnohých případech i okolní krajiny. Současná recese a omezování investic ale postupně odhaluje nedostatky některých rozestavěných a připravovaných investic i značný a rozporuplný nárůst byrokracie a roztříštěnost legislativních nástrojů a kompetencí. V praxi to často znamená, že výstavba jako celek na úrovni vlády není cíleně řízena, respektive že si mnohá přijatá opatření (zákony, dotace, daňové a technické předpisy, vyhlášené ochrany a zásady územního rozvoje apod.) často překážejí a vzájemně protiřečí.
SIA ČR – Rada výstavby proto navrhuje jako cílový stav integraci rozhodujících kompetencí v oblasti architektury a stavitelství do jednoho ministerstva nebo nového ústředního orgánu státní správy, který by zajistil lepší a koordinovanou přípravu potřebné legislativy, dbal by na ochranu veřejného zájmu a spotřebitele v dlouhodobém procesu přípravy a realizace jednotlivých staveb, soustavně by vytvářel podmínky pro technickou, funkční, ekonomickou a ekologickou přípravu veřejných investic a koncepční prosazování národních českých zájmů v odborných orgánech Evropské unie. Prosazení trvale udržitelného rozvoje našeho vystavěného prostředí musí významně přispět i na ně zaměřené soustavné vzdělávání a výzkum.
Vážený pane předsedo vlády, SIA ČR navrhuje zahájit technickou přípravu takovéto změny bezodkladně a jsem pověřen Vás ujistit, že jednotliví členové SIA ČR jsou připraveni sestavit z řad svých předních odborníků pracovní tým, který by se do přípravy takovéto změny přístupu k zajištění úkolů státu v oblasti výstavby a péče o vystavěné prostředí okamžitě aktivně zapojil.

 Věříme, že u Vás nalezneme příznivou odezvu na náš návrh a očekáváme Vaše stanovisko.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007