arrows Realizace staveb arrowsOmlazovací kúra Klementina
foto: archiv autora, Tomáš Malý
text: Ing. Pavel Burian a Jaroslav Kupr
číslo: 04/2011
Omlazovací kúra Klementina

· Letecký pohled na historický areál Klementina (zdroj: archiv Národní knihovny)
V centru Pražské památkové rezervace na Starém Městě se nachází národní kulturní památka Klementinum, která společně s kostely sv. Klimenta, sv. Salvátora a Vlašskou kaplí tvoří rozsáhlý městský blok, jehož historie i současnost náleží k neopomenutelným pamětihodnostem hlavního města. Po dokončení nové budovy Státní technické knihovny v Praze – Dejvicích je postupně komplex Klementina revitalizován pro potřeby Národní knihovny.
odeslat odeslat    tisk tisk

Cíle současné revitalizace

  • Revitalizace souboru staveb má respektovat historickou, kulturní a uměleckou hodnotu areálu a zároveň vyhovět požadavkům provozu Národní knihovny. Po jejím dokončení zůstane základní funkcí areálu i nadále služba čtenářům, zlepší se však podmínky pro studující i badatele, i přístup veřejnosti do prostor Klementina bude lepší.
  • Rekonstrukce má rovněž zvýšit lokalitě společenskou prestiž, odpovídající hodnotě kulturní památky evropského formátu. Revitalizace konkrétních objektů předpokládá někdy také rozhodování mezi původní barokní formou, radikální přestavbou z 20. století a nároky technologií moderního provozu knihovny, což může vyžadovat i kompromisní řešení.
  • Příkladem úspěšné revitalizace interiéru je navrátit stavbě jeden z původně výrazně dominujících prvků – uvolnit prostorné klenuté chodby původních komunikačních os ve tvaru kříže na všech podlažích. Tyto chodby byly před zahájením revitalizace velmi necitlivě zastavěny dřevotřískovými vestavbami (s výskytem azbestu), případně je přepažovaly sádrokartonové příčky.
  • Dalším, rušivým prvkem, který bude eliminován, jsou nefunkční novodobé vikýře na střechách. Postupně budou vyměněny nebo zrušeny.

Rekonstruovaná kancelář ve 3.NP (strop je tvořen železobetonovým trámovým stropem z doby rekonstrukce arch. Machoně,
¤ Rekonstruovaná kancelář ve 3.NP (strop je tvořen železobetonovým trámovým stropem z doby rekonstrukce arch. Machoně, na podlaze je nová prkenná podlaha) 

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007