Lidské zdroje

František Josef Gerstner

Vloženo: 24.08.2016  |  Aktualizováno: 24.08.2016
Rubrika: Lidské zdroje
Autor: text Petr Zázvorka | grafické podklady archiv autora

Profesor František Josef Gerstner byl nejen vynikajícím matematikem a fyzikem, ale i průkopníkem stavby železnice ve střední Evropě. Jeho organizačním a pedagogickým schopnostem vděčí Praha rovněž za založení první vysoké polytechnické školy ve střední Evropě – předchůdkyni dnešního ČVUT. Od narození osobnosti stavitelství evropského významu uplynulo již dvě stě šedesát let.

Alois Negrelli: rytíř dopravních staveb

Vloženo: 16.06.2016  |  Aktualizováno: 16.06.2016
Rubrika: Lidské zdroje
Autor: text Petr Zázvorka | foto archiv autora, Tomáš Malý

Alois Negrelli, rytíř z Moldelbe (německy Alois Negrelli, Ritter von Moldelbe), význačný dopravní inženýr a průkopník výstavby železnic, se narodil 23. ledna 1799 jako Luigi Negrelli v Jižních Tyrolích, v městečku Primör (dnes Fiera di Primiero), v té době součásti Rakouska (v současnosti Itálie) a zemřel 1. října 1858 ve Vídni.

Josef Hlávka: c. a k. stavební rada, architekt, stavitel a mecenáš

Vloženo: 13.10.2015  |  Aktualizováno: 13.10.2015
Rubrika: Lidské zdroje
Autor: text Petr Zázvorka | foto archiv, Tomáš Malý

Josef Hlávka, c. a k. stavební rada, architekt, městský stavitel ve Vídni a v Praze, stavební podnikatel a mecenáš, se narodil 15. února 1831 v Přešticích na Plzeňsku a zemřel 11. března 1908 v Praze. Patří svým životem a dílem k mimořádným osobnostem české architektury a stavitelství – i po více než stu letech je jeho odkaz dodnes aktuální.

Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě pro děkanku Stavební fakulty ČVUT

Vloženo: 07.01.2015  |  Aktualizováno: 07.01.2015
Rubrika: Lidské zdroje
Autor: Autoři: Ing. Pavel Štěpán, prezident ČSSI, Ing. Svatopluk Zídek, past-prezident ČSSI

Děkanka Stavební fakulty ČVUT prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., byla vyznamenána Cenou Milady Paulové za celoživotní přínos vědě. Jedná se o nejvyšší ocenění, které může žena v České republice v oblasti stavebnictví získat.

Evropan Jan Kotěra

Vloženo: 19.06.2014  |  Aktualizováno: 19.06.2014
Rubrika: Lidské zdroje
Autor: text Petr Zázvorka | foto archiv autora

Nejvýraznější osobností české architektury přelomu 19. a 20. století byl Jan Kotěra (18. prosince 1871 až 17. dubna 1923), nástupce profesora Friedricha Ohmanna na pražské Uměleckoprůmyslové škole. Díky své energii a cílevědomosti se záhy osvědčil jako organizátor a tvůrce, pro něhož byla konstrukce základním prvkem díla, které spojoval s běžnou technologií zděné stavby.

Pojem architektura před 120 lety

Vloženo: 16.03.2010  |  Aktualizováno: 16.03.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Lidské zdroje
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Následujícím příspěvkem bych chtěl navázat na nekonečnou diskuzi vedenou nad vysvětlováním pojmu architektura.

Architekt v anglosaském světě

Vloženo: 15.03.2010  |  Aktualizováno: 15.03.2010
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Ing. Michael Trnka, CSc.

K diskuzi o roli architekta ve stavebnictví si dovoluji přidat pohled nastiňující postavení absolventa českých stavebních fakult v Evropě.

Noví děkani českých stavebních fakult

Vloženo: 12.03.2010  |  Aktualizováno: 12.03.2010
Rubrika: Informační servis | Lidské zdroje
Autor: text a foto: redakce

Od února roku 2010 mají Stavební fakulty ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB-TU v Ostravě nové děkany, respektive děkanky. V Praze je to profesorka Alena Kohoutková, v Brně profesor Rostislav Drochytka a na severu Moravy docentka Darja Kubečková Skulinová. V příštích číslech časopisu Stavebnictví budeme zpovídat všechny tři nové šéfy stavebních fakult.

Pozemní stavby, architektura

Vloženo: 27.11.2009  |  Aktualizováno: 27.11.2009
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Lidské zdroje
Autor: Ing. Pavel Křeček

„Architektura je souhrn stavitelského umění (tedy architektury v užším slova smyslu a stavitelské techniky), jednotné dílo jak architekta, tak stavitele (stavebního inženýra). Též stavba jako taková, výsledek díla stavitele či architekta.“ Encyklopedie světové architektury, Baset, Praha 2003

Vzniká nadační fond pro oběti nehod ve stavebnictví

Vloženo: 14.10.2009  |  Aktualizováno: 14.10.2009
Rubrika: Informační servis | Lidské zdroje
Autor: text a foto: redakce

V průměru tři pracovní nehody na sto zaměstnanců činí ze stavebnictví jednu z nejrizikovějších oblastí lidské činnosti. Situace se výrazně zlepšuje, přesto tento údaj za posledních šest let sledování poukazuje na skutečnost, že ve stavebnictví dochází ke zhruba dvojnásobku nehod, než je celorepublikový průměr.

Inženýrský den 2008

Vloženo: 07.01.2009  |  Aktualizováno: 07.01.2009
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury | Konference, semináře | Lidské zdroje
Autor: text: Hana Dušková | foto: Petra Bednářová

V polovině listopadu se v původně renesanční budově Rožmberského paláce na Pražském hradě konal 14. Inženýrský den, tentokrát na téma Evropa bez bariér.

Postoje dětí a rodičů k perspektivě studia stavebních oborů na SOU a SŠ

Vloženo: 04.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Jan Táborský

Veletrh středních škol, který se konal na konci listopadu v Brně, poskytl, kromě laické analýzy zájmu dětí i rodičů o studium stavebních oborů, optimální příležitost pro fundovaný sociologický výzkum tohoto tématu. Časopis Stavebnictví s podporou Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pověřil pracovníky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypracováním takového výzkumu.

Zaměstnavatelé a revoluce v odborném vzdělávání - tvorba sektorových rad

Vloženo: 07.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Tomáš Majtner

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR se prostřednictvím Institutu vzdělávání zapojil do zcela zásadních systémových projektů Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK) v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Do Sektorové rady (SR) ve stavebnictví vyslal své zástupce a včetně jejího předsedy v ní má hlasovací podíl adekvátní postavení SPS v ČR na stavebním trhu.

Zaměstnanost a mzdy ve stavebnictví - Další statistické údaje

Vloženo: 10.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Statistika | Lidské zdroje
Autor: text: Petra Cuřínová, Milan Cikánek, Zdeněk Kunc

Zaměstnanost a mzdy ve stavebnictví

Vloženo: 07.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Statistika | Lidské zdroje
Autor: text: Petra Cuřínová, Milan Cikánek, Zdeněk Kunc

První roky třetího tisíciletí charakterizuje určitá stagnace celkové zaměstnanosti, když meziroční přírůstek či úbytek počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním osciloval do roku 2004 v intervalu od +37,2 tis. v roce 2002 do –26,6 tis. v roce 2004.

Strana:  1   2   3 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007