Odborné akce

Kraj Vysočina - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Vloženo: 17.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Konference Pasivní domy 2007

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: redakce

Mezinárodní konference Pasivní domy má letos před sebou již třetí ročník a navazuje tak na dvě úspěšné konference pořádané v Brně v minulých letech. Za krátkou dobu své existence se stačila vyprofilovat v ucelenou přehlídku vývoje a nejlepších příkladů pasivních domů a zařadit se mezi prestižní evropské akce.

Konference ESCL

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text a foto: Česká společnost pro stavební právo

Česká společnost pro stavební právo informuje, že na základě rozhodnutí zasedání prezidentů národních společností sdružených v Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL), konaném ve Stockholmu 25. srpna 2006, bylo rozhodnuto o uspořádání konference ESCL a zasedání prezidentů v Praze ve dnech 20.–22. září 2007.

Karlovarský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Vloženo: 17.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Jihomoravský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Vloženo: 17.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

4. mezinárodní bienále industriální stopy

Vloženo: 10.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: Silvie Marková

výstavy / performance / koncerty / exkurze / konference
PRAHA ? KLADNO ? LIBEREC ? OSTRAVA
17. ? 23. 9. 2007

Jihočeský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

Vloženo: 17.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy – SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace – ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Zdravé město

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Jan Borecký, archiv

V pořadí dvanáctá mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2007, pořádaná Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým svazem stavebních inženýrů a Fakultou stavební VŠB–TU Ostrava dne 22. června 2007 v konferenčním sálu hotelu Thermal, měla aktuální téma: „Zdravé město z pohledu městského inženýra“. Téma o to závažnější, že ve státním programu udržitelného rozvoje se podle jednoho z diskutujících problém zdraví úplně ztratil.

Průmyslová architektura napříč kontinenty i profesemi

Vloženo: 08.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: Silvie Marková | foto: archiv autora

Stavební inženýři, architekti a urbanisté, památkáři, odborní pracovníci, promotéři kulturních akcí, studenti… 4. bienále Industriální stopy se obrací již tradičně k pestrému spektru návštěvníků. Týká se výstav, exkurzí a dalších doprovodných programů, stejně jako hlavního pilíře akce – dvoudenní mezinárodní odborné konference s názvem „Průmyslové dědictví kulturním potenciálem udržitelného rozvoje“, která proběhne 19. a 20. září v Ekotechnickém muzeu v Praze – Bubenči.

Konference ESCL

Vloženo: 08.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text a foto: Česká společnost pro stavební právo

Česká společnost pro stavební právo informuje, že na základě rozhodnutí zasedání prezidentů národních společností sdružených v Evropské společnosti pro stavební právo (ESCL), konaném ve Stockholmu 25. srpna 2006, bylo rozhodnuto o uspořádání konference ESCL a zasedání prezidentů v Praze ve dnech 20.–22. září 2007.

Den stavitelství a architektury

Vloženo: 08.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Novou tradici, určenou široké veřejnosti i odborníkům ze stavebnictví, přinese ojedinělý osvětový projekt.

Den koordinátorů Dortmund 2007

Vloženo: 08.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Dne 11. května 2007 se konal v areálu vzdělávacího centra Hansemann Řemeslnické komory Dortmund pod motem „z praxe – pro praxi“ Den koordinátorů 2007.

Perspektivy čtvrté dimenze

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Odborné akce | Kongresy
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: archiv redakce

Dvanáct set osmdesát delegátů, zastupujících tunelářské národní i mezinárodní organizace, stavební firmy, pracovníky výzkumu i specialisty z příbuzných oborů, se sešlo ve dnech 5.–10. května v Praze. V Kongresovém centru se konal již třicátý třetí sněm expertů v podzemním stavitelství – ITA-AITES WORLD TUNNEL CONGRESS PRAGUE 2007, který letos organizoval Český tunelářský komitét. Význam kongresu potvrzuje počet referátů (316), počet diskutujících na panelových diskuzích a workshopech i úroveň a šíře témat (v 9 sekcích), postihujících problematiku tohoto důležitého a perspektivního oboru stavebnictví prakticky na všech kontinentech.

Plán BOZP na staveništích SRN a EU

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS

Projev prezidenta SPS v ČR na slavnostním galavečeru Stavebních veletrhů Brno

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Odborné akce | Veletrhy, výstavy
Autor: text: Václav Matyáš

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007