Odborné akce

Stavebnictví a rozvoj regionů

Vloženo: 11.06.2008  |  Aktualizováno: 11.06.2008
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce

Konference BETON 2008

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: redakce

Konferenci pořádá katedra betonových a zděných konstrukcí, Stavební fakulta, ČVUT v Praze u příležitosti 70. narozenin prof. Ing. Vladimíra Křístka, DrSc. Konference se koná 23.–24. září v konferenčním sálu Masarykovy koleje v Praze.

Druhý ročník DSA bude větší

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: Ing. Rudolf Borýsek

Přestože do zahájení druhého ročníku Dnů stavitelství a architektury zbývá ještě půl roku, jeho organizátoři už mají jasnou představu, jak by měl letos vypadat. Předpokládají, že bude svým rozsahem větší, ještě více přiláká zájem médií, a tím i pozornost široké veřejnosti.

Na Stavebním veletrhu (mimo jiné)

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Odborné akce | Reportáž
Autor: text: redakce | foto: redakce, Michaela Kulíšková

Stavební veletrhy v Brně měly tučný program doprovodných akcí. „Zpravodajství” o některých z nich předchází články, zabývající se tématy těchto akcí v příštích číslech časopisu.

Bruselský sen - Československá účast na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let

Vloženo: 15.05.2008  |  Aktualizováno: 15.05.2008
Rubrika: Odborné akce | Veletrhy, výstavy
Autor: redakce

S rozdíly panujícími v atmosféře poloviny padesátých let a na počátku let šedesátých minulého století se návštěvník výpravného výstavního projektu Bruselský sen seznámí krátce po vstupu. Československá účast na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu i přes svou nepopiratelnou (a překvapivou) progresivitu nesla stopy doznívající nejhrůznější fáze komunistické totality. Naopak barevnost a experiment v textilním či grafickém designu nebo elegance spotřebních výrobků počátku 60. let nenechají nikoho na pochybách o uvolňujících se poměrech.

Městské inženýrství Karlovy Vary 2008

Vloženo: 24.04.2008  |  Aktualizováno: 24.04.2008
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Fórum českého stavebnictví 2008

Vloženo: 23.04.2008  |  Aktualizováno: 23.04.2008
Rubrika: Odborné akce | Fórum českého stavebnictví
Autor: text: Petr Zázvorka | foto: Blue Events

Pod záštitou ministra dopravy ČR Aleše Řebíčka a Evropské federace stavebního průmyslu FIEC zorganizoval Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a agentura Blue Events tradiční konferenci Fórum českého stavebnictví.

OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2008

Vloženo: 09.04.2008  |  Aktualizováno: 09.04.2008
Rubrika: Odborné akce | Veletrhy, výstavy
Autor: redakce

Dřevostavby 2008

Vloženo: 08.04.2008  |  Aktualizováno: 08.04.2008
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: redakce

Hlavní pořadatel DSA: SIA ČR - Rada výstavby

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Odborné akce | Rozhovory, diskuze | Den stavitelství a architektury
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý

Dny stavitelství a architektury pořádá SIA ČR – Rada výstavby. Pod trochu „záhadným“ názvem se skrývá organizace s jednoduchou strukturou.

Dny stavitelství a architektury

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: text: redakce

Fórum českého stavebnictví 2008 - přípravy v plném proudu

Vloženo: 06.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Odborné akce | Fórum českého stavebnictví | Konference, semináře
Autor: text: redakce

Nikoliv očekávání vývoje českého stavebnictví v příštích dvou třech letech, ale rovnou trochu odvážný, ale o to zajímavější pohled na stavebnictví do roku 2015 se stane ústředním tématem již čtvrtého ročníku konference Fórum českého stavebnictví, který se bude konat dne 5. března 2008 v hotelu Olympik v Praze.

Den stavitelství a architektury 2008

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Odborné akce | Den stavitelství a architektury
Autor: text: redakce, ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Inženýrský den 2007

Vloženo: 08.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Odborné akce | Vzdělávání, literatura | Den stavitelství a architektury | Konference, semináře | Lidské zdroje
Autor: text: Hana Dušková | foto: Petra Bednářová

Tématem letošního Inženýrského dne, který se konal v úterý 20. listopadu v krásném prostředí nově zrekonstruované budovy Českého muzea hudby v Praze na Malé Straně, byla Příprava inženýrů a techniků na stavební praxi. Příspěvky jednotlivých níže citovaných odborníků inspirovaly k polemice a dokumentovaly mnohdy rozdílný přístup k dané problematice ze strany pedagogů, odborníků z realizační sféry i inženýrů projektantů.

Kompletní záznam diskuze zúčastněných na říjnové schůzi expertní skupiny pro stavební hmoty a materiály

Vloženo: 20.11.2007  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Odborné akce | Rozhovory, diskuze | Materiály
Autor: text: redakce

Zasedání expertní skupiny pro stavební hmoty a materiály SPS v ČR se na konci října konalo výjimečně za účasti zástupců médií.
„Dnes jsme chtěli projednávat témata, která nás trápí, ale dlouhodobě se nám nedaří akcentovat nutnost jejich řešení na odpovědných místech státní správy. Proto jsme se rozhodli přizvat odborný tisk,“ uvedl Ing. Rudolf Borýsek předseda této pracovní skupiny.
Problematická témata lze rozdělit do tří obecných oblastí: předpisy a restrikce v oblasti ochrany životního prostředí; státní energetická politika a oblast čerpání financí z evropských fondů. V následujícím textu jsou uvedeny příspěvky všech diskutujících.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007