Odborné akce

Dubnové konference patřily u Fermacellu dřevostavbám

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Odborné akce | Materiály
Autor: text: redakce

V pátek 15. dubna 2011 proběhla na výstavišti Agrokomplex v Nitře v přednáškové místnosti M1 celodenní konference „Systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva“, pořádaná společností Fermacell ve spolupráci s firmami STEICO, VESPER FRAMES ,Archdesign, VP Architects a TERMO + SK .

Na WATENVI vše o legislativě v odpadovém hospodářství

Vloženo: 26.04.2011  |  Aktualizováno: 26.04.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: Text: Veletrhy Brno, a.s.

Nejnovější informace o vývoji legislativy v oblasti odpadového hospodářství bude hlavním tématem semináře, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodář-ského a ekologického veletrhu WATENVI. Ten se na brněnském výstavišti bude konat ve dnech 24. – 26. května 2011. Blok přednášek připravilo Ministerstvo životního pro-středí ČR a Centrum pro hospodaření s odpady CeHO-VÚV TGM, v.v.i. na první den veletrhu a uskuteční se 24. května od 10 hodin v pavilonu P, v přednáškovém sále P4.
Zahájí jej přednáška ředitelky odboru odpadů MŽP RNDr. Zdenky Bubeníkové o nove-le zákona o odpadech, jež reaguje na povinnost České republiky transponovat do pro-since 2010 novou rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) z listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic. Novela má umožnit zlepšit celý systém odpadového hospodářství v ČR, které se zaměřuje na materiálové a surovinové úspory.

Building KnowLEDge Tour 2011 - příležitost pro stavebníky i investory

Vloženo: 26.04.2011  |  Aktualizováno: 26.04.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce

Zažijte budoucnost s nejnovějšími technologiemi a produkty pro osvětlení a řízení inteligentních budov – Building KnowLEDge Tour 2011. Specializovaná výstava o nejmodernějších technologiích pro „inteligentní“ budovy spojená s workshopy a diskusními fóry se uskuteční již 12. května 2011 na pražském Výstavišti v Holešovicích od 12.30 hodin. Pro účast zdarma je nutné se zaregistrovat na adrese www.osram.cz/tour.

Závěry konference Fórum českého stavebnictví 2011

Vloženo: 19.04.2011  |  Aktualizováno: 19.04.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce | foto: organizátor konference

Letošní 7. ročník Fóra českého stavebnictví se konal 1. března 2011 v pražském hotelu Olympik Artemis za enormního zájmu celé odborné stavební veřejnosti. Důležitost setkání stavbařů podtrhl i fakt, že záštitu nad konferencí převzal předseda vlády ČR Petr Nečas, který také jednání zahájil.

Fermacell hlavním partnerem mezinárodní konference "Modulární architektura ve městě 21. století"

Vloženo: 18.04.2011  |  Aktualizováno: 18.04.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce

Ve středu 30. března 2011 se konala v Bratislavě mezinárodní konference „Modulární architektura ve městě 21. století.“, organizovaná architektonickým portálem EARCH.CZ, hlavním partnerem akce byla společnost Fermacell, která má s dodávkami pro modulární výstavbu v tuzemsku i zahraničí dlouholeté zkušenosti.

Ochrana před povodněmi - tradiční téma veletrhu WATENVI

Vloženo: 05.04.2011  |  Aktualizováno: 05.04.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: redakce

Hydrologické a klimatické extrémní situace nese název půldenního bloku doprovodného programu, jehož garantem je Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR. Uskuteční se na brněnském výstavišti 25. května od 9.00 hodin v rámci Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI. Seminář představí současný stav ochrany před povodněmi, jež vychází ze zkušeností a vyhodnocení povodní, které zasáhly Českou republiku v posledních patnácti letech (1997, 2002, 2006, 2009, 2010). Přednášky se dotknou dalšího vývoje protipovodňové ochrany k roku 2015 včetně zavádění evropské směrnice (2007/60/ES) o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, mezinárodní spolupráce a financování povodňové ochrany. Bude také informovat o aktuálních změnách povodňové legislativy.

Fermacell organizuje v Nitře konferenci Systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva

Vloženo: 30.03.2011  |  Aktualizováno: 30.03.2011
Rubrika: Odborné akce | Konference, semináře
Autor: text: Fermacell

V pátek 15. dubna 2011 proběhne na výstavišti Agrokomplex v Nitře v přednáškové místnosti M1 celodenní konference „Systémová řešení pro konstrukce na bázi dřeva“, pořádaná společností Fermacell GmbH ve spolupráci s firmami STEICO, VESPER FRAMES ,Archdesign, VP Architects a TERMO + SK .

Expozice Fermacell jedním z magnetů veletrhu Dřevostavby 2011

Vloženo: 14.03.2011  |  Aktualizováno: 14.03.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: Fermacell

Ve dnech 24. – 27. února 2011 proběhl na holešovickém výstavišti veletrh Dřevostavby 2011, největší veletrh využití dřeva ve stavebnictví v České republice. A historicky největší byl i veletržní stánek Fermacell v hale 4, který díky umístění a doprovodnému programu lákal po celou dobu odbornou i laickou veřejnost.

Obnova památek 2011 - Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?

Vloženo: 03.03.2011  |  Aktualizováno: 03.03.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce

V termínu 22. - 23. 3. 2011 proběhne v Praze 11. ročník konference Obnova památek 2011 - Co s architekturou 60. a 70. let 20. století? Konference s exkurzemi bude zaměřena na památkovou ochranu architektonických děl poválečného období včetně řešení autorských práv žijících autorů.

Efektivní řízení zakázek

Vloženo: 09.02.2011  |  Aktualizováno: 09.02.2011
Rubrika: Kalendář akcí | Odborné akce
Autor: text: redakce

Dne 29. března 2011 pořádá společnost Navisys v Praze odborný seminář o ICT ve stavebnictví.

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ

Vloženo: 19.01.2011  |  Aktualizováno: 19.01.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce

7. ročník nejvýznamnějšího odborného setkání klíčových hráčů stavebního trhu v ČR 1.3.2011, Hotel Olympik Artemis, Praha

1. mezinárodní konference Udržitelná výstavba

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce

Pořádá ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ve dnech 3.?4. února 2011.

Nový pohled na uspořádání dopravních sítí v ČR

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce

Dne 18. 11. 2010 v Pražském centru inovací a vzdělávání České stavební akademie uspořádala SIA ČR – Rada výstavby ve spolupráci s ČKAIT a ČKA kulatý stůl na téma Nový pohled na uspořádání dopravních sítí v ČR.

Semináře pořádané v budově ČKAIT v Sokolské ulici v Praze

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Odborné akce
Autor: text: redakce

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblast Praha, připravila pro autorizované inženýry a techniky v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT odborné semináře OK ČKAIT Praha. Účast na seminářích je hodnocena 1 kreditním bodem.

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2011 OČEKÁVÁ REKORDNÍ ZÁJEM ÚČASTNÍKŮ!

Vloženo: 21.12.2010  |  Aktualizováno: 21.12.2010
Rubrika: Odborné akce
Autor: redakce

Organizátoři nejrespektovanější oborové stavební konference  připravují její  7. ročník (1.3.2011, hotel Olympik Artemis, Praha) s vědomím, že je třeba nejenom šířit inspiraci, nové trendy a inovační postupy, ale především zúčtovat se závěry ročníku 2010.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007