arrows Realizace staveb arrows Stavby pro kulturu a osvětu arrowsObnova přečerpávací stanice Vršovické vodárny v Braníku
foto: Tomáš Malý, databáze VCPD ČVUT
text: Eva Dvořáková
číslo: 08/2011
Obnova přečerpávací stanice Vršovické vodárny v Braníku

· Budova bývalé strojovny historického areálu přečerpávací stanice Vršovické vodárny v Braníku po obnově. Veškeré původní stavební prvky, které se dochovaly, byly v rámci obnovy citlivě zakomponovány. Pro stavbu byly charakteristické například zelené fasádn
Článek představuje zajímavý projekt kvalitní obnovy historické stavby přečerpávací stanice Vršovické vodárny a její nové funkce zaměřené na aktivní prožití volného času rodičů s dětmi.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. arch. Eva Dvořáková
Ing. arch. Eva DvořákováAbsolventka Fakulty stavební, oboru architektura na ČVUT v Praze. Od roku 1974 působí v oblasti památkové péče. V Národním památkovém ústavu vede agendu technických památek, věnuje se výzkumu industriálních a technických areálů a objektů. Patří k iniciátorům Sekce ochrany průmyslového dědictví Národního technického muzea v Praze (1987) a je členkou vědecké rady Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT.
E-mail: dvorakova.eva@up.npu.cz

Voda jako životodárný zdroj se stala nutnou podmínkou pro zakládání a fungování kteréhokoli typu osídlení. Zásobování vodou stálo na počátku vzniku i rozvoje měst, obcí a samot. Prvotními zdroji pitné  vody byly studny a prameny. K přivedení vody do větších vzdáleností sloužily gravitační vodovody – ať již otevřené, nebo kryté. Nejinak tomu bylo i v Praze.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Magistrát hlavního města Prahy
Dodavatel: Sdružení firem INGBAU CZ, s.r.o., BAU plus, a.s., Energie – stavební a báňská a.s. (pobočka Kladno)
Obnova historických prvků: HT - BAU, s.r.o., zástupce Martin Hynek
Památkový dohled: NPÚ ÚOP hl. města Prahy, PhDr. Ladislav Špaček, Mgr. Kryštof Havlice
Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o., Ing. Martin Ehrenthal, akad. arch. Marek Houska, spolupráce: akad. sochař Vojtěch Pařík – restaurátor
Realizace: 2009–2011
Náklady: cca 150 mil. Kč
Provozovatel: Dětská agentura Kroužky, s.r.o.

Do prostoru bývalé strojovny bylo kvůli zvětšení kapacity nového provozu vloženo patro.
¤ Do prostoru bývalé strojovny bylo kvůli zvětšení kapacity nového provozu vloženo patro. Nosnou soustavu původního dřevěného krovu nahradily ocelové vazníky. Jeřábová dráha, která se zde dochovala, byla konzervována.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007