arrows Realizace staveb arrowsNový zdroj elektrárny Ledvice
foto: archiv Metrostav, a.s.
text: Ing. Radek Zeman
číslo: 02/2011
Nový zdroj elektrárny Ledvice

· Pohled na dozornu nové elektrárny Ledvice
Elektrárna Ledvice leží v Ústeckém kraji nedaleko lázeňského města Teplice. Kromě výroby elektrické energie zajišťuje dodávku tepla do Teplic a nedaleké Bíliny. V roce 2006 se energetická společnost ČEZ rozhodla výrazně snížit emise kouřových plynů současně se zvýšením výkonu elektrárny. Přistoupila tak na myšlenku vybudování nového bloku elektrárny o výkonu 660 MW, jehož předpokládaná doba provozu má být čtyřicet let.
odeslat odeslat    tisk tisk

Výstavba hlavního výrobního bloku nového zdroje elektrárny v Ledvicích (HVB NZ EL) byla zahájena v lednu 2009 a skončí v květnu 2012.
Přibližně 80 % objemu prací bylo dokončeno do ledna 2010, kdy začala montáž technologické části díla.
Stavba HVB NZ EL je členěna na pět základních částí: kotelna, mezistrojovna, strojovna, dozorna a potrubí chladicí vody.
Území stavby lze z hlediska zakládání charakterizovat jako složité. Nové objekty jsou založeny na vrtaných pilotách pod hladinou spodní vody s význačnými přítoky a velkým rizikem vyplavování jemných částic ze štěrkových a štěrkopískových vrstev. Tato skutečnost by mohla způsobit nerovnoměrné sedání stávajících okolních objektů. Stavební jáma proto byla navržena z převrtávaných pilot a milánských stěn. V době, kdy nebyla celá jáma kompletně uzavřená, používaly se pro utěsnění jednotlivých záběrů jílocementové těsnicí stěny.
V místě založení turbostolice (železobetonové rámové konstrukce), která je vysoce náchylná k poklesu a pootočení základů, byl v hloubce 6 m zastižen mocný a tvrdý horizont čediče, který nebylo možné vrtat. Vzhledem k předepsanému maximálnímu sednutí pilot do 10 mm a jejich předpokládanému vysokému zatížení bylo potřeba udělat u vybraných pilot zatěžovací zkoušky. Výsledky potvrdily i teoretické výpočty, takže následně došlo k úpravě délek a rozmístění vrtaných pilot tak, aby odpovídaly optimálnímu založení stavby.

Pohled na schodišťové věže z jeřábu ve výšce 160 m nad zemí
¤ Pohled na schodišťové věže z jeřábu ve výšce 160 m nad zemí

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007