arrows Soutěže arrows Stavba JmK arrowsNový přírůstek do souboru zdařilých brněnských vil
foto: Radim Mikš, Michal Bartoš
text: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
číslo: 06-07/10
Nový přírůstek do souboru zdařilých brněnských vil

· Jihozápadní pohled ze zahrady přes bazén; foto: Radim Mikš
Symptomem současné doby ekonomických obtíží způsobených krizí bankovního sektoru, který se projevil i v letošní soutěži Stavba  Jihomoravského kraje, byla skutečnost, že firmy do nich přihlásily nejen objemnější stavby, ale také řadu rodinných domů.
odeslat odeslat    tisk tisk

Rodinný dům je sice úloha velmi atraktivní, avšak pro stavební podniky nikdy nebývá příliš lukrativní. Jde o stavbu, která má individuální a svým způsobem i intimní charakter, a s níž se každý architekt i každý stavitel během své profesionální kariéry setkává mnohokrát od studijních let až po věk seniorský. Vždy se musí snažit řešit tento úkol znovu a nově. Hraje zde velkou roli genius loci i povaha klienta a způsob, jakým vede dialog s architektem i prováděcí stavební firmou.
Početnějším zastoupením v soutěžích o stavbu roku se dává veřejnosti bezpochyby na vědomí, že i rodinný dům bude – nejméně do chvíle odstartování nové konjunktury – ve středu zájmu stavebních firem: musejí se v nynějších ztížených podmínkách ucházet doslova o každou zakázku. Téma rodinného domu svou atraktivitou může, tak jako tomu bylo v minulosti i u největších architektů (F. L. Wright, H. Scharoun, A. Aalto, J. Fragner, L. Kahn aj.) sehrát později i úlohu vynikající reference i pro mnohem větší úkoly.

Půdorys 1. NP
¤ Půdorys 1. NP: 1 – společenská část; 2 – klidová zóna, ložnice; 3 – kuchyň; 4 – pracovna

Rodinný dům v nominaci soutěže Stavba JmK 2009
Rodinný dům ASTRA je situován v Brně na svahu v úřednické čtvrti, která je tradičním rezidenčním útvarem pro střední vrstvu. Sousedství palladiánské vily vynikajícího architekta Arnošta Wiesnera ze začátku druhé poloviny dvacátých let, spád terénu i okolní zástavba postavila architekta před tradiční a krásné poselství – prošlápnout si, ohmatat pozemek s velkou pečlivostí, aby se mu podařilo nový objekt zasadit správně do terénu a nabídnout jeho obyvatelům nerušené výhledy i zákoutí. Je známo, že právě velcí architekti moderny – Wright, Scharoun, Welzenbacher nebo Aalto vždy dlouho prozkoumávali terén, sledovali dopad slunce i vztah k okolí, než se rozhodli pro architektonická řešení. V tomto duchu si počínal i architekt nového domu, který se nakonec rozhodl pro řešení všech obytných funkcí v jedné obytné etáži, v nichž jsou jen vzhledem k morfologii terénu jednotlivé úrovně jemně odstupňovány pouze dvakrát dvěma schodišťovými stupni. Toto měkké „kaskádovité“ usazení do terénu je vyjádřeno i mírným odstupňováním hmot v exteriéru.
Do domu se vstupuje z ulice z prostřední úrovně od východu, zatímco vjezd do garáže je situován zespodu z jižní strany od dolní hranice pozemku. Ze zádveří se vstoupí do prostorného a překvapivě světlého vestibulu, nebo lépe řečeno haly, která slouží zároveň jako soukromá galerie a je osvětlena shedovými zářezy (světlíky) skrz strop. Tato skutečnost propůjčuje galerijnímu prostoru velkorysost a zvláštní atmosféru, dobře odpovídající účelu. Přední část haly u vstupu má stejnou niveletu jako zádveří. Z této úrovně hala doprava odbočuje do mírně zvýšené soukromé části domu s šatnou, koupelnou, ložnicemi a pracovnou. Velmi zdařilé je i prosvětlení chodby v prostoru před vstupem do ložnic originálním světlíkem ve tvaru křídla, poskytujícím výhled na oblohu rohovým prosklením sestávajícím ze dvou protáhlých trojúhelníků posazených osou svého styku na osu chodby.
Směrem k jihu se prostor haly prohlubuje opět o dva stupně směrem k prosklené nice, nabízející výhled do intimní severní části zahrady a směrem k vlastnímu obytnému prostoru, opatřenému krbem a souvisejícím s kuchyňskou částí a jídelnou. Obytný prostor se přes roh otevírá k výhledu na zahradní scenerii do údolí řeky Svratky a k přístupu na terasu. Konsekventní užití rohového prosklení a otevření ve všech obytných prostorách – hale, obytném pokoji i jídelně s kuchyní – harmonuje s povahou terénu a možnostmi nerušeného výhledu. Objemu celého objektu pak dodává náležité členitosti.
V tomto smyslu se architekt úspěšně pokouší navázat na tradice stavění nikoli vytvářením apriorních protikladů k přírodnímu rámci, nýbrž navrhováním a stavěním ve shodě s ním.
K severnímu průčelí je situováno jednoramenné kovové schodiště pro přístup na střechu, které je jakousi reminiscencí na „námořní“ trend architektury dvacátých let. Naproti tomu na terasu před obytným pokojem navazuje pohodlnými schodišťovými stupni dostupný nově rekonstruovaný otevřený bazén v zahradě.
Diferencované členění hmot celého objektu, které dává stavbě citlivé lidské měřítko, podporuje i uvážená volba materiálů na průčelích – z ulice dřevěným obkladem, bílou a vínově červenou omítkou a kamenným obkladem obytného pokoje na terase. Ta je zčásti kryta lehkou kovovou pergolou. Garáž a terasa je pak provedena v pohledovém betonu, kterému věnoval zhotovitel stavby maximální péči. Vnitřní vybavení je uměřené, avšak poskytující dostatek komfortu. Uvážené, s místem a úkolem korespondující volbě materiálů odpovídala i pečlivost provedení detailů.

Řez A–A, řez obývacím pokojem, návaznost terasy a bazénu
¤ Řez A–A, řez obývacím pokojem, návaznost terasy a bazénu

Konstrukce rodinného domu
Konstrukčně je stavba zděná s monolitickými stropy a monolitickým suterénem, který tvoří železobetonovou vanu jako ochranu před možným výskytem tlakové vody. Nepodsklepená část stavby je založena na betonových pásech vytvářejících tuhý rošt. Vzhledem k částečnému podsklepení suterénu a reálné hrozbě výskytu tlakové vody, dané sprašovým, málo propustným podložím, musel architekt v úzké spolupráci se zhotovitelem stavby vyřešit řadu poměrně náročných detailů hydroizolace spodní stavby při zachování potřebné tuhosti a provázanosti základových konstrukcí v různých výškových úrovních.
Cihelné obvodové zdivo je na severní straně a částečně na západní straně doplněno zateplovacím systémem. Na jižní straně je naopak použita masivní akumulační stěna vylepšující tepelnou pohodu obytné části. Požadavku na využití tepelných zisků v přechodných obdobích byla podřízena i konstrukce pískovcového obkladu, který byl na fasádu lepen kontaktně.
Střecha objektu je plochá s hydroizolační vrstvou tvořenou fólií. Střecha je řešena ve dvou výškových úrovních a pohledově doplněna hmotami světlíků. Výplně otvorů jsou hliníkové s eloxovaným povrchem, což podtrhuje výslednou harmonii a lehkost stavby.
Dům je doplněn poměrně rozlehlou terasou posazenou v úrovni cca 1,2 m nad bazénem, což umožňuje nerušené výhledy i při případném zakrytí bazénu. Terasa je lemována velmi zdařilým nerezovým zábradlím s výplní z nerezové lankové sítě. Na západní straně na terasu navazuje ve výškové úrovni terasy malý okrasný bazének, který příjemně uzavírá intimní venkovní prostor před obytnou částí domu.

Závěr
Rodinný dům ASTRA je umístěn ve velmi atraktivní oblasti bydlení s řadou mimořádně kvalitních příkladů individuálního bydlení zejména první třetiny dvacátého století (a také z let šedesátých), dobře do tohoto sousedství zapadá a přináší neokázalým, avšak lidským tónem a zaujetím své architektury další hodnotný příspěvek do této významné rezidenční lokality.

Základní údaje o stavbě
Investor:
soukromá osoba
Architekt: Ing. arch. Radim Mikš, aut. arch., www.arch-area.cz
Stavbyvedoucí: Ing. Jan Pluskal
Statika: Ing. Jitka Vlčková, aut. Ing.
Zhotovitel: KALÁB – stavební firma s.r.o.
Realizace: 05/2008–11/2009

Pohled na východní fasádu; foto: Radim Mikš
¤ Pohled na východní fasádu; foto: Radim Mikš

Obytná část, vlevo prosklený vstup na terasu z obývacího pokoje, vpravo z jídelny; foto: Radim Mikš
¤ Obytná část, vlevo prosklený vstup na terasu z obývacího pokoje, vpravo z jídelny; foto: Radim Mikš

Ústřední hala s pásovým světlíkem; foto: Michal Bartoš
¤ Ústřední hala s pásovým světlíkem; foto: Michal Bartoš

Jídelní kout s průhledem do okolní krajiny; foto: Michal Bartoš
¤ Jídelní kout s průhledem do okolní krajiny; foto: Michal Bartoš

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007