arrows Informační servis arrows Konference, semináře arrowsNové požadavky pro odběrná plynová zařízení v budovách podle nových předpisů
text: redakce
číslo: 05/09
Nové požadavky pro odběrná plynová zařízení v budovách podle nových předpisů
Odborný seminář. Pořadatel: České sdružení pro technická zařízení, Praha.
odeslat odeslat    tisk tisk

V současné době probíhají konečné úpravy novely technických pravidel TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. Jedná se o předpis, který rozpracovává požadavky a zásady stanovené pro rozvody plynu v budovách do provozního tlaku 5 barů evropskou normou, ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky. Tato technická pravidla stanovují opět i požadavky na umísťování plynových spotřebičů.

S ohledem na skutečnost, že vydáním novelizovaných TPG 704 01 dojde k velkým změnám v požadavcích na odběrná plynová zařízení, budou na různých místech České republiky uspořádány odborné semináře, určené zejména revizním technikům, projektantům, montážním firmám a provozovatelům. Na semináři bude věnována pozornost rovněž požadavkům na odvod spalin podle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, zejména adekvátním způsobům vyústění odvodů spalin od spotřebičů typu C na venkovní fasádě v občanské a průmyslové sféře, které nejsou v této normě řešeny.

Program semináře:

  • nové materiály a technologie rozvodu plynu v budovách;
  • nové podmínky pro instalaci a provoz spotřebičů;
  • systém přívodu vzduchu a větrání prostor;
  • nový systém ověřování těsnosti a zkoušení plynovodů;
  • nové požadavky z hlediska požární bezpečnosti při projektování a stavbě plynovodů v budovách;
  • poslední a připravované předpisové změny;
  • řešení odvodu spalin od spotřebičů typu C na venkovní fasádě v občanské a průmyslové sféře.

Na seminář je možné se přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky na http://www.cstz.cz/.

Praha

12. 5. 2009

Pardubice

13. 5. 2009

Ústí nad Labem

14. 5. 2009

Plzeň

25. 5. 2009

Havířov

27. 5. 2009

Olomouc

28. 5. 2009

Uherské Hradiště

2. 6. 2009

Brno

3. 6. 2009

České Budějovice

10. 6. 2009

Jihlava

17. 6. 2009

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007