arrows Firemní blok arrows Materiály arrowsNová generace cihelného systému HELUZ pro nízkoenergetické a pasivní domy
foto: HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
text: Ing. Miroslav Mařík
číslo: 09/09
Nová generace cihelného systému HELUZ pro nízkoenergetické a pasivní domy

· Cihelný systém HELUZ
Při vývoji cihelného zdiva byla v posledních letech zaměřena pozornost zejména na oblast zvýšení jeho tepelně izolačních vlastností. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. již šest let vyrábí cihelné bloky s označením STI, díky jejichž velmi dobrým tepelně technickým parametrům lze výrazně snížit náklady na vytápění rodinného domu. V současnosti se dostávají na trh cihly s názvem HELUZ FAMILY 50. Ty je dokonce možné použít i pro výstavbu pasivních staveb.
odeslat odeslat    tisk tisk

Nízkoenergetický dům z cihelných bloků HELUZ THERMO STI
Cihelné bloky s označením HELUZ STI jsou určeny pro jednovrstvé obvodové zdivo energeticky úsporných staveb. Při použití cihelných bloků HELUZ THERMO STI šířky 440 a 490 mm splňuje z nich vyzděné obvodové zdivo bez zateplení požadavky pro nízkoenergetické stavění (kategorie B). Objemová hmotnost bloků STI je 650 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,105 W/mK a díky nízké praktické vlhkosti dosahují tyto cihly součinitele prostupu tepla U až 0,19 W/m2K. Bloky STI se vyrábějí s pevností 8 MPa. Stavební materiál je nehořlavý a má vysokou požární odolnost, dobré akustické a akumulační vlastnosti i schopnost regulovat vlhkostní parametry v objektu. Dalšími přednostmi tohoto stavebního materiálu je snadný technologický postup při realizaci jednovrstvého zdiva, zajímavé investiční náklady a energetická šetrnost materiálu. Nový způsob zdění technologií na tenkou spáru snižuje spotřebu malty na stavbě, umožňuje vyšší rychlost zdění, zvyšuje tepelně izolační a pevnostní charakteristiky zdiva a do stavby se vnáší méně technologické vlhkosti. Cihelné bloky mají ložné plochy přesně zabroušené do rovnoběžných rovin a pro jejich spojování se používají speciální malty (lepidla) nebo polyuretanová pěna.

Doplňkový sortiment cihel
Společnost HELUZ vyrábí komplexní cihelný systém a v nabídce materiálu pro každou stavbu je specifikován i doplňkový sortiment zdiva. Stavebník má také možnost cihly snadno řezat pomocí ručních, elektrických a kotoučových pil. Pro rozvody instalací je vhodné použít elektrickou frézku, pomocí které se ve zdivu vyrobí požadované drážky. Pro řešení konstrukčních detailů u ostění otvorů, jsou dodávány doplňkové cihly, krajové a krajové poloviční s kapsou pro vložení tepelné izolace.

 Broušený cihelný blok HELUZ THERMO STI 49
¤ Broušený cihelný blok HELUZ THERMO STI 49

 Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 50 pro nízkoenergetické a pasivní domy
¤ Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 50 pro nízkoenergetické a pasivní domy

Pasivní dům z cihelných bloků HELUZ FAMILY 50
Díky moderní výrobní technologii, novému tvarovému řešení a vylehčení cihelného střepu vznikly cihelné bloky o šířce 500 mm s objemovou hmotností 600 kg/m3 a tepelně technickými parametry ještě o cca 23 % vyššími než u výrobkové řady cihel THERMO STI. Jednovrstvé zdivo z těchto cihelných bloků dosahuje s venkovní tepelně izolační omítkou součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/m2K (tepelný odpor R = 6,30 m2K/W), a je tedy možné jejich použití také pro pasivní domy (kategorie A). To je zcela nový pohled na cihelné zdivo. Doposud byla vžita představa, že cihla bez mocné vrstvy tepelné izolace nemůže požadavky na pasivní dům splňovat. Pro všechny budoucí investory pasivních domů se tak nabízí nová varianta řešení stavby za příznivou cenu, z masivního přírodního materiálu s dobrou akumulací, který zajišťuje nadstandardní vnitřní prostředí domu. Bonusem je rychlé a jednoduché zdění jednovrstvého cihelného zdiva na tenkou spáru a zároveň jeho téměř neomezená životnost při minimálních nárocích na údržbu.

Vyhodnocení tepelných mostů 
Zvyšováním požadavků na úspory energií v budovách vzniká nutnost řešit stavbu na základě promyšlených konstrukčních detailů a nelze ustupovat od dodržování technologických pravidel zdění. Optimalizované stavební detaily pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů nabízí Příručka vyhodnocení typických tepelných mostů s podtitulem Tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí z komplexního cihelného systému HELUZ, která obsahuje celkem 45 druhů detailů pro různé varianty obvodového zdiva.
Zájemci si také mohou vyhodnotit kvalitu návrhu obálky budovy prostřednictvím programu Energetický štítek, který naleznou na internetových stránkách http://www.heluz.cz. Program zatřídí posuzovanou stavbu do příslušné kategorie energetické náročnosti, znázorní tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi obálky budovy a vypočte orientační náklady na vytápění. Společnost HELUZ nabízí v rámci svých služeb také zpracování energetického štítku obálky budovy zdarma na základě dodané projektové dokumentace.

Cihelné bloky HELUZ se dají snadno řezat pomocí ručních, elektrických a kotoučových pil
¤ Cihelné bloky HELUZ se dají snadno řezat pomocí ručních, elektrických a kotoučových pil

Řezání cihly HELUZ THERMO STI ruční pilou
¤ Řezání cihly HELUZ THERMO STI ruční pilou

Nanášení malty HELUZ pro tenkou spáru pomocí válce
¤ Nanášení malty HELUZ pro tenkou spáru pomocí válce

Nanášení celoplošné tenkovrstvé malty HELUZ
¤ Nanášení celoplošné tenkovrstvé malty HELUZ

Ostění otvoru vyzděné z doplňkových cihel s kapsou pro vložení tepelné izolace
¤ Ostění otvoru vyzděné z doplňkových cihel s kapsou pro vložení tepelné izolace

Nanášení HELUZ pěny na broušené cihly pomocí aplikační pistole
¤ Nanášení HELUZ pěny na broušené cihly pomocí aplikační pistole

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007