arrows Analýzy, trendy arrows Životní cyklus staveb arrowsNová Evropská směrnice o energetické náročnosti budov
text: Karel Kabele
číslo: 03/2011
Nová Evropská směrnice o energetické náročnosti budov
Snižování energetické náročnosti budov je cílem, který si Evropské společenství dalo již na počátku tohoto tisíciletí. V současnosti je platná právní úprava založena na zákonech a vyhláškách vycházejících ze Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. V roce 2010 bylo vydáno přepracované znění této směrnice pod označením 2010/31/EU, ve kterém jsou jednak obsaženy úpravy původní směrnice, jednak jsou definovány nové administrativní nástroje ke snížení energetické náročnosti budov – mimo jiné se zde zavádí pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“. Cílem tohoto příspěvku je získání orientace v současné situaci a souvislostí v rámci vývoje těchto iniciativ.
odeslat odeslat    tisk tisk
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.Vedoucí katedry technických zařízení budov na FSv ČVUT v Praze. Zabývá se problematikou energetických systémů budov z hlediska jejich navrhování, počítačového modelování a interakcí systémů s budovou. Pod jeho vedením vznikl Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov. Je autorizovaným inženýrem v oborech Technika prostředí staveb a Energetické auditorství. Je předsedou Společnosti pro techniku prostředí, členem představenstva ČKAIT a viceprezidentem Evropské federace společností pro techniku prostředí REHVA.
E-mail: kabele@fsv.cvut.cz

Stav v ČR v roce 2010
Směrnice 91/2002/ES (EPBD) [1] promítnutá do národních právních předpisů vešla v plném rozsahu v ČR v platnost dne 1. 1. 2009, kdy se naplno rozeběhlo vydávání průkazů energetické náročnosti budov na nové budovy na základě zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů [2] a vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov [3]. V souladu s EPBD se v ČR zákonem předepisuje certifikace budov metodou hodnocení energetické náročnosti budov.
Energetickou náročností budovy se rozumí vypočtená celková roční dodaná energie v GJ potřebná na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení. Energetická náročnost se počítá při standardizovaném užívání budovy bilančním hodnocením, tj. výpočtem na modelu budovy pro projektované i stávající budovy. Bilanční hodnocení se provádí intervalovou metodou, nejlépe měsíční. V případě budov s nízkou tepelnou setrvačností se časový krok intervalové metody zkracuje až na hodinu.
Výsledkem vlastního výpočtu energetické náročnosti budovy je roční spotřeba energie rozdělená na jednotlivé subsystémy a energonositele, v součtu pak celková spotřeba energie v budově. Takto spočítaná energie je porovnána s referenční hodnotou a na základě porovnání hodnot roční spotřeby energie je vypočten klasifikační ukazatel a budova je zařazena do jedné z klasifikačních tříd energetické náročnosti. Výsledkem je průkaz energetické náročnosti, který je tvořen protokolem obsahujícím textový popis s hodnocením budovy a systémů TZB a grafickým znázorněním průkazu energetické náročnosti budovy ve formě štítku. Kromě zatřídění navrhovaného řešení budovy je možné v průkazu energetické náročnosti vyhodnotit i důsledek energeticky úsporného opatření. V tomto případě se v grafickém znázornění zobrazí druhá hodnota hodnocení budovy, vyjadřující předpokládaný stav po aplikaci energeticky úsporného opatření.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007