arrows Soutěže arrows Stavební hmoty a výrobky arrowsNejlepší výrobce stavebnin roku 2009
foto: archiv ÚRS Praha, a.s.
text: redakce
číslo: 12/09
Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2009 se uskutečnilo ve společenském centru Pivovaru Černá Hora na začátku letošního září. Oceněné firmy byly rovněž představeny na setkání stavbařů v Senátu PČR v rámci Dnů stavitelství a architektury posledního dne v září.
odeslat odeslat    tisk tisk

NejlepšíVyhlášení výsledků se zúčastnili zástupci organizátorů soutěže Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, společnosti ÚRS Praha, a.s., a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, mediálního partnera časopisu Stavebnictví a zástupců všech nominovaných a vítězných soutěžících firem.

Soutěžilo se jako vloni ve dvou kategoriích:

 • firmy s počtem do 150 pracovníků;
 • firmy s počtem nad 150 pracovníků.

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot byly posuzovány podle kritérií:

 • ekonomická úspěšnost;
 • silná pozice na trhu;
 • energetická náročnost výroby;
 • dosahovaná kvalita výroby;
 • zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství;
 • stav v zavádění systémů řízení výroby;
 • výrazná investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních třech letech s ohledem na probíhající krizi i celková zaměstnanost (porovnání let 2007 a 2008).

Odborná porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a provedení prohlídky vybraných provozů provedla konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanovila tři vítězné firmy k ocenění bez určení pořadí.

Nominace v kategorii nad 150 pracovníků
BAUMIT, spol. s r.o.; Kamenolomy ČR s.r.o.; HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.; Lafarge Cement, a.s.; LASSELSBERGER, a.s.; Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.; P-D Refractories CZ a.s.; Prefa Brno a.s.; Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.; Xella CZ, s.r.o.; Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Nominace v kategorii do 150 pracovníků
HBS CZ s.r.o.; STOMIX, spol. s r.o.; VELOX - WERK s.r.o.; Kámen a písek, spol. s r.o.; DITON, s.r.o.

Tři nejlepší v kategorii nad 150 pracovníků
Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice
Odborná porota udělila vítězství firmě Lafarge Cement, a.s., s přihlédnutím k tomu, že společnost vyrábí a dodává kvalitní volně ložené a balené cementy, maltovinové pojivo a vápenec pro odsíření již 110 let. Svou kvalitní cementářskou produkcí se řadí mezi nejlepší výrobce střední a východní Evropy. Společnost vlastní špičkovou, moderně vybavenou laboratoř a zajišťuje i poprodejní servis a v rámci zvyšování kvality služeb a uspokojování potřeb zákazníků nezapomíná ani na rozšiřování výrobkového portfolia. V dubnu 2008 nahradila Lafarge Cement, a.s., maltovinové pojivo MULTIBAT, které si na českém trhu po dobu deseti let získalo nezastupitelné místo v oblasti zdění a omítání, inovovaným produktem MULTIBAT PLUS. Na trh byl uveden také nový typ portlandského směsného cementu CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R, který je určený zejména pro výrobu transportbetonu.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích
Odborná porota udělila vítězství firmě Wienerberger s přihlédnutím k tomu, že sortiment vyráběných cihlářských materiálů je pro svoji kvalitu a estetický vzhled dlouhodobě vyhledávaný a dobře uplatňovaný jak v tuzemsku, tak i na zahraničních trzích. Zavedené systémy řízení výroby a trvale prováděné celkové modernizace cihlářských závodů jsou dobrým příkladem i ostatním výrobním firmám v oboru průmyslové výroby stavebních hmot. V poslední době se jedná např. o zpracování broušených cihel POROTHERM CB DF pomocí systému DRYFIX, kdy se řady cihel pevně spojují pomocí PUR-pěny. Odpadá tak mokrý proces zdění.

Xella CZ, s.r.o., se sídlem v Hrušovanech u Brna
Odborná porota při udělení prvenství v soutěži přihlédla k tomu, že firma Xella CZ, s.r.o., je konsolidovaná firma s moderní technologií a progresivní obchodní politikou. Ocenila zavedení výroby nových tvárnic Pórobeton Ytong P1,8-300, které jsou nejlehčím zdicím materiálem na trhu. Díky dostatečné pevnosti a výjimečným izolačním schopnostem jsou určeny pro výstavbu výplňových a samonosných obvodových stěn bez zateplení. Jejich tepelně izolační vlastnosti (λ=0,08 W/mK) se blíží parametrům tepelných izolací. Zdivo přitom poskytuje stavbě potřebnou tepelnou setrvačnost a pohodu v zimních i letních měsících.

Tři nejlepší v kategorii do 150 pracovníků
STOMIX, spol. s r.o., se sídlem Žulová v Jeseníkách
Tato firma obhájila udělený loňský titul! Odborná porota při udělení letošního vítězství přihlédla k tomu, že i v období probíhající hospodářské krize je rozvoj firmy úspěšný a je výsledkem dlouhodobé strategické orientace na vývoj, kvalitu a zejména pak na potřeby zákazníků. Těm je poskytován bezplatný informační a poradenský servis v oblasti zateplování, správné aplikace zateplovacích systémů STOMIX, stavební dohled, servisní činnost, ale i pomoc při zpracovávání nabídek. Trvalá pozornost je věnována výzkumu a vývoji nových výrobků. Dynamický vývoj uskupení dnes tvoří mateřská společnost v Žulové na Jesenicku, deset regionálních firem v České republice a patnáct společností v zahraničí (Slovensko – 3, Polsko – 1, Rusko – 5, Ukrajina – 1, Litva – 1, Kazachstán – 1, Ázerbájdžán – 1, Maďarsko – 1, Rumunsko – 1).

DITON, s.r.o., se sídlem Střítež u Jihlavy
Odborná porota při udělení prvenství přihlédla k tomu, že společnost DITON, s.r.o., je tradičním výrobcem a dodavatelem betonových produktů venkovní architektury a pro své zákazníky a dodavatele neustále přichází s novými výrobními technologiemi, možnostmi a nápady. Proto například v průběhu loňského roku vznikl ve výrobním závodě v Čeperce unikátní výstavní areál se vzorkovou prodejnou, kde se každý návštěvník může inspirovat, jak kreativně ztvárnit jakoukoliv venkovní plochu, ať již s použitím různých druhů betonových dlažeb, obrubníků, palisád, ztraceného bednění, štípaných plotových tvarovek, opěrných zdí, odvodnění nebo dalších produktů společnosti. Společnost disponuje dvěma nejmodernějšími a nejvýkonnějšími vibrolisovacími linkami s denní kapacitou výroby cca 12 tis. m² dlažby nebo 110 km záhonových obrubníků či 100 000 kusů ztraceného bednění. Disponují vlastním vývojovým a technologickým centrem a neustále pracují na zvyšování kvality jejich výrobků a služeb.

Kámen a písek, spol. s r.o., se sídlem v Českém Krumlově
Porota přihlédla k tomu, že společnost se už i v loňském roce se svými dosaženými výsledky nominovala do závěrečného hodnocení soutěže a že se jedná o tradičního a zároveň největšího výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji. Díky neustálým investicím do modernizace technologie výroby, silné orientaci na zákazníka a na uspokojování jeho potřeb se společnost stala jednou z vůdčích firem ve svém oboru v České republice. Produkce firmy se pohybuje okolo 2 milionů t ročně, přičemž kapacita výroby jejich kamenolomů je dvojnásobná. Dalším krokem pro dokonalý servis zákazníků bylo pořízení nejmodernější mobilní drticí linky, díky které jsou schopni pokrýt nárazové požadavky trhu, zejména při významných infrastrukturních stavbách. Zákazník tak má jistotu, že všechny jeho požadavky množstevní i kvalitativní budou schopni bezezbytku splnit.

Další ocenění

 • Cena mediálního partnera – časopisu Stavebnictví: Prefa Brno a.s.
 • Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR: BAUMIT, spol. s r.o.
 • Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.
 • Cena poroty soutěže: Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s.

Cílem soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2009 je představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná. Soutěž, která se koná pod záštitou SPS v ČR, ÚRS Praha a MPO, ukázala, že: 

 • průmysl stavebních hmot má v České republice dlouholetou tradici a poměrně vysokou úroveň. Výrobci stavebních hmot jsou hlavním dodavatelem materiálů a výrobků především pro tuzemské stavebnictví na bázi domácích nerostných surovin;
 • přestože technická úroveň zvláště velkých výrobců stavebních hmot se blíží nebo je již na úrovni evropského standardu, je potřeba nadále investovat do výrobní základny, strojů a technologií, ale i do výzkumu a vývoje;
 • materiály a jejich kombinace zhmotňují estetické vyjádření a zabezpečují statickou pevnost a trvanlivost veškerých budov a konstrukcí. Nové znalosti a lepší používání stavebních materiálů mohou z dlouhodobé perspektivy významně snížit dopad stavební činnosti na každodenní život občanů v České republice a v Evropské unii;
 • firmy zapojené do soutěže mají zavedeny systémy řízení výroby a mají vytvořeny předpoklady pro dodržování a garanci kvality vyráběných výrobků a materiálů.

Výhlášením výsledků v Černé Hoře provázel Rudolf Böhm, ředitel Národního stavebního centra
¤ Vyhlašenim vysledků v Černe Hoře provazel Rudolf Bohm, ředitel Narodniho stavebniho centra

Cenu časopisu Stavebnictví převzal Jaroslav Starosta, generální ředitel Prefa Brno a.s.
¤ Cenu časopisu Stavebnictví převzal Jaroslav Starosta, generální ředitel Prefa Brno a.s.

Zástupci tří nejlepších firem v kategorii nad 150 zaměstnanců v Senátu Parlamentu ČR
¤ Zástupci tří nejlepších firem v kategorii nad 150 zaměstnanců v Senátu Parlamentu ČR

Cenu poroty přebírá Rudolf Borýsek, jednatel Lias Vintířov lehký stavební materiál, k.s.
¤ Cenu poroty přebírá Rudolf Borýsek, jednatel Lias Vintířov lehký stavební materiál, k.s.Stavební hmoty a výrobkyLicence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007