arrows Soutěže arrowsNejlepší výrobce stavebnin 2008
text: redakce
číslo: 05/08
Nejlepší výrobce stavebnin 2008
Průmysl stavebních hmot má v České republice dlouholetou tradici a poměrně vysokou úroveň. Výroba stavebních hmot je hlavním dodavatelem materiálů a výrobků především pro tuzemské stavebnictví na bázi domácích nerostných surovin. Přestože stavební hmoty jsou v procesu výstavby stejně podstatné jako autor návrhu či realizátor stavby, nepožívají ani polovinu jejich popularity.
odeslat odeslat    tisk tisk

Logickým vyústěním této situace je vznik soutěže Nejlepší výrobce stavebnin, která bude mít letos svůj první ročník. Soutěž se koná pod záštitou Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ÚRS Praha, a.s. Hlavním mediálním partnerem je časopis Stavebnictví.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná. Vzhledem k tomu, že jedním z nejrizikovějších faktorů v průmyslu stavebních hmot se, podobně jako ve stavebnictví, stává kapacita kvalifikované pracovní síly, měla by soutěž přispět k propagaci tohoto odvětví a k získání názoru, že se jedná o odvětví perspektivní, zajišťující pracovní uplatnění kvalifikovaným pracovníkům.
Přestože technická úroveň zvláště velkých společností výrobců stavebních hmot se blíží nebo je již na úrovni evropského standardu, je potřeba nadále investovat do výrobní základny, strojů a technologií, ale i do výzkumu a vývoje. Materiály a jejich kombinace zhmotňují estetické vyjádření a zabezpečují statickou pevnost a trvanlivost veškerých budov a konstrukcí. Nové znalosti a lepší používání stavebních materiálů může z dlouhodobé perspektivy významně snížit dopad stavební činnosti na každodenní život.
Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území České republiky, jejichž závody, provozy a jednotlivé technologické linky splňují současná hlediska a trendy moderní průmyslové výroby.

Kategorie, podmínky, kritéria

Do soutěže může uvažovaný výrobní závod, provoz, popř. technologickou linku přihlásit společnost, firma či podnikatel jedinec pouze jedenkrát. Odbornými garanty soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ÚRS Praha, TZÚS Praha spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Přihlášené provozy budou porotou rozděleny podle svého charakteru do dvou kategorií:

  • výrobní závody s počtem zaměstnanců nad 100 pracovníků;
  • firmy, provozy a  podnikatelé  s počtem zaměstnanců pod 100 pracovníků.  

Jednotlivé kategorie budou oceněny samostatně, přičemž z každé kategorie budou zvoleni tři vítězové. K nim přibude ještě vítěz Ceny časopisu Stavebnictví, která bude udělena za inovativní řešení při výrobě stavebnin.

Kritéria pro výběr

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot budou posuzovány zejména podle následujících kritérií:

  • ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu;
  • energetická náročnost výroby;
  • dosahovaná kvalita výroby;
  • zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství;
  • stav v zavádění systémů řízení výroby;
  • výrazná investiční činnost do výrobních závodů, provozů v posledních pěti letech.

Ze všech přihlášek bude nominováno nejvýše patnáct výrobců v každé kategorii, z nichž budou vybrány tři vítězné výrobní závody, provozy či technologické linky a držitel Ceny časopisu Stavebnictví. Posledním termínem pro podání přihlášek je 30. červen 2008.

Posouzení soutěžních návrhů provede porota na základě:

  • předložených dokumentů, jejichž rozsah nepřesáhne 10 stran textu A4 a 5 stran grafiky včetně fotodokumentace. Pro prezentaci výrobního závodu (provozu, výrobní technologické linky) je možné použít popř. i další materiály;
  • případné návštěvy poroty ve výrobním závodě (provozu či výrobní linky), bude-li vybrán(a) mezi 15 postupujících v každé kategorii.  

Výsledky celé soutěže o Výrobce stavebnin roku 2008 budou vyhlášeny ve společenských prostorách v Pivovaře Černá Hora v září. Vítězové v každé kategorii a držitel Ceny časopisu Stavebnictví budou prezentováni 16. října v rámci slavnostního večera Dnů stavitelství a architektury 2008 v Betlémské kapli v Praze.

Další informace o soutěži naleznete spolu s přihláškou na internetové adrese http://hmoty.urspraha.cz. Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě do 30. 6. 2008 na adresu:
ÚRS Praha, a.s.
Pražská 1279/18
102 00  Praha 10 – Hostivař
Ing. Zdeněk Kunc, CSc.
Tel.: 267 219 222
Fax.: 271 751 175
E-mail: kunc@urspraha.cz

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007