arrows Realizace staveb arrows Cena ČKAIT arrows Mostní stavby arrowsNávrh letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP Stavba 514
grafické podklady: autor
text: Ing. Milan Šístek
číslo: 04/2011
Návrh letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP Stavba 514

· Celkový pohled na mostní estakádu přes celé údolí Berounky a Vltavy
Stavba 514 má délku 6,0 km a obsahuje (v ČR nejdelší) mostní estakádu přes údolí Berounky celkové délky 2035 m.
odeslat odeslat    tisk tisk

Stavba 514 spolu se stavbami 513 a 512 vede trasu Silničního okruhu kolem Prahy v jižní a jihozápadní části Prahy. Její zprovoznění znamená velké dopravní odlehčení dosavadního provizorního spojení mezi dálnicemi D1 a D5 vedené v trase jižní spojky, Barrandovského mostu a výstupní Barrandovské. Stavba 514 je rozdělena na pět dilatačních dílů s rozdílnými technologiemi výstavby. Dva díly byly budovány na pevné skruži, dva na posuvné skruži a jeden letmou betonáží. Poslední 559 m dlouhý dilatační díl na horním konci mostu je ze všech dílů nejsložitější.

Oceněný inženýrský návrh:
Cena ČKAIT 2010 za sedmý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory:
Návrh a realizace letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP Stavba 514
Autor:
Ing. Milan Šístek, OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci: Ing. Roman Lenner, Ing. František Hanuš, Ing. Vladimír Engler, Ing. Lukáš Vráblík, Ph.d., doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. arch. Petr Šafránek, Josef Holba, Robert Achs
Firma: NOVÁK & PARTNER s.r.o., Perucká 5, 120 00 Praha 2

Základní údaje o stavbě
Investor stavby:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant stavby: VALBEK s.r.o.
Projektant objektu 204/1.4: NOVÁK & PARTNER s.r.o.
Zhotovitel objektu 204/1.4: BÖGL A KRÝSL, k. s.

Pohled na dokončenou část mostu budovaného letmou betonáží
¤ Pohled na dokončenou část mostu budovaného letmou betonáží

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007