arrows Realizace staveb arrows Interiéry budov arrows Stavba roku arrowsNávrh a realizace stavby Miura Hotel
grafické podklady: Ateliér LABOR13
text: Martin Vomastek, Albert Pražák, Jiří Bardoděj
číslo: 09/2011
Návrh a realizace stavby Miura Hotel

· Moderní stavba Miura Hotel obklopená beskydskými vrchy tvoří novou dominantu tohoto území
Budova Miura Hotel je situována na rovinaté planině obklopené zdvíhajícími se beskydskými vrchy, v sousedství vyhlášeného golfového areálu. V návrhu bylo uplatněno originální tvarosloví, přinášející do místa moderní architektonické prvky. Hmota stavby záměrně porušuje místní měřítko a funguje jako nová dominanta území.
odeslat odeslat    tisk tisk
ateliér LABOR13
LABOR13 je mladý atelier založený v roce 2007 architekty Martinem Vomastkem, Albertem Pražákem a stavebním inženýrem Jiřím Bardodějem. Poskytuje kompletní projektový servis od návrhu stavby a jeho interiéru až po prováděcí projekt a spolupráci při realizaci. Spektrum činnosti zahrnuje projekty občanských a bytových staveb; návrhy interiérů, výstavních expozic a urbanismus menších celků.
www.labor13.cz

Architektonické řešení
Od počátku byla stavba připodobňována k vesmírné lodi přilétající z jiného světa. Její dynamická hmota v dálkových pohledech navazuje na panoramata okolních kopců a ve svém kontrastním výrazu do území vnáší nové dimenze. Idea architektonického návrhu je dále rozvedena propojením designu budovy, uměleckých děl (Krychloidi Davida Černého) a orientační grafiky, které se stavbou a okolní krajinou koexistují bez jasného pojítka. Tento svébytný svět záměrně ponechává každému návštěvníkovi prostor k vlastní imaginaci. Moderní tvar budovy reflektuje její účel. V geometrickém středu se nachází funkční centrum hotelu – hlavní vstup, foyer a restaurace. Tyto prostory jsou vzájemně volně propojeny betonovou rampou a otevírají se velkými prosklenými plochami do exteriéru. Restaurace umístěná ve 2.NP budovy tak poskytuje panoramatické výhledy na celé okolí hotelu.

Interiéry hotelu se velkými prosklenými plochami otvírají do exteriéru a umožňují tak romantické výhledy do okolí
¤ Interiéry hotelu se velkými prosklenými plochami otvírají do exteriéru a umožňují tak romantické výhledy do okolí

Základní údaje o stavbě
Investor:
Soukromá osoba. Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie
Stavebně technické řešení, koordinace: MgA. Albert Pražák, Ing. arch. Martin Vomastek, Ing. Jiří Bardoděj
Spolupráce: Ing. František Švec, Ing. Dana Kazdová, Ing. Petra Ševčíková, Filip Satrapa, Ing. arch. Jan Kalousek
Statický návrh: B2K design s.r.o., Ing. M. Kameš
ZTI: Delta final s.r.o., Ing. Tomáš Studecký
Vytápění: Jiří Satrapa
Elektro – silnoproud: Kipu s.r.o., Ing. Tomáš Bachtík
Elektro – slaboproud: Proxinet s.r.o., Ing. Marek Švihlík
MaR: ENERGIE MaR s.r.o., Ing. Josef Hofman
VZT: LI-VI Praha spol. s.r.o., Ing. Pavel Černoch
Dopravní řešení: ONEGAST spol. s r.o., Ing. Stanislav Janoš
Požární ochrana: PREVENT MORAVA s.r.o., Ing. Judita Spasová
Dodavatel: UNISTAV a.s.
Doba realizace: 2009–2011 

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007