arrows Analýzy, trendy arrows Věda a výzkum v praxi arrowsNanotechnologie ve stavebnictví 21. století: změna paradigmatu?
grafické podklady archiv FSv ČVUT v Praze
text Pavel Demo, Jan Krňanský, Alexey Sveshnikov
číslo: 01/2012
Nanotechnologie ve stavebnictví 21. století: změna paradigmatu?

· Schematické znázornění atomů v nanovláknu. Malý počet atomů v průřezu vlákna nenechává velký prostor pro vznik defektů.
Moderní stavební průmysl, který by měl vyhovět všem požadavkům na něj kladeným – tedy kromě ryze technických také zejména environmentálním podmínkám a trvalé udržitelnosti – stojí na počátku 21. století tváří v tvář vážné výzvě: problému strukturální doby životnosti svých produktů.
odeslat odeslat    tisk tisk
Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.
Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.V roce 1977 absolvoval Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika. Zabývá se termodynamikou, statistickou fyzikou, moderní teorií fázových přechodů, nelineární dynamikou, nukleací. Na Fakultě stavební ČVUT v Praze a ve Fyzikálním ústavu AVČR, v.v.i., se v současnosti zabývá teoretickými aspekty pokročilých nanotechnologií a jejich potenciálními aplikacemi. Je členem vedení Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví FSv ČVUT v Praze.
E-mail: demo@fzu.cz
Spoluautor:
Mgr. Alexey Sveshnikov, Ph.D.
E-mail: sveshnik@fzu.cz

Mluvíme, přirozeně, o budovách, mostech, silnicích, jaderných elektrárnách ap., které jsou dnes a denně čím dál tím více ohrožovány vzrůstajícím množstvím agresivních polutantů ve vzduchu, vodě a pozemní vodě. Tyto biologické a chemické agens trvale – a bohužel i s rostoucí účinností – působí na použité materiály a struktury. Rostoucí zájem o esenciální řešení těchto problémů je zřejmý. Náklady na údržbu a opravy stavebních objektů jsou totiž čím dál tím vyšší a zdaleka přesahují předpokládané objemy investic. Vedle ekonomických aspektů je nutno mluvit také o bezpečnostních problémech, spojených s touto problematikou. Vždyť mosty, železnice, jaderné elektrárny ap. mohou začít ohrožovat své okolí v důsledku dostatečně dlouhého působení korozivních a jiných degenerativních procesů v použitých materiálech, vedoucích k podstatnému zhoršení kvality objektu. Otázkou tedy není, zda problémy, týkající se doby životnosti a bezpečnosti produktů stavitelství a architektury začnou naléhavě klepat na naše dveře, ale kdy se tak stane. Na jedné straně stavební průmysl spotřebovává obrovské objemy betonu, malt, plastů, kovů a dřeva; na straně druhé jsou jeho produkty pod neustálým tlakem agresivních látek ze svého okolí. Vstupní branou nepřítele na tyto struktury jsou jejich povrchy.

Elektronová mikrofotografie polymerních nanovláken
¤ Elektronová mikrofotografie polymerních nanovláken (zdroj: Colorado State University). Průsvitnost filtru závisí na jeho tloušťce.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Tip: Insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007