arrows Právo, ekonomika arrows Kauza soudního znalce arrows Reakce arrowsNáhlé zřícení zděné klenby z 19. století
redakce
číslo: 09/07
Náhlé zřícení zděné klenby z 19. století
odeslat odeslat    tisk tisk

Reakce na článek z čísla 08/07 naleznete zde. 

Tento článek mne vede k zamyšlení nad oprávněností závěru znaleckého zkoumání, že totiž primární příčinou havárie klenby byl chybný návrh. Autoři článku obstarali řadu zajímavých podkladů o navrhování kleneb z konce 19. století a provedli hodnocení klenby podle těchto dokumentů, podle mého názoru však učinili příliš unáhlený závěr o příčině havárie. V textu článku se uvádí, že v místnosti byl (zřejmě nedávno?) odstraněn velmi těžký ovládací pult a byla zhotovena nová podlaha. Dále se uvádí, že v těsné blízkosti krajního pole klenby byl bourán biologický septik (kdy?) a v blízkosti se pracovalo s vibračním válcem (kdy?). V posudku se neuvádí žádné informace o tom, zda v průběhu životního cyklu stavby nedošlo k nějakým dispozičním změnám, kdy byl postaven septik, který se boural (nebo byl původní?), neměly opěry klenby původně ještě nějaké vyztužení, nepomáhal jim zemní tlak v eliminaci výstřednosti výslednice sil? Nedošlo ke změně režimu spodních vod nebo ke změně v odtoku srážkových vod – zejména v souvislosti s likvidací septiku? U klenbových konstrukcí může paradoxně i zmenšení svislého zatížení (odstranění těžkého pultu) v kombinaci s otřesy (pojezdy vibračního válce) vyvolat problémy. Stejně tak zvýšení vlhkosti v základové spáře může vyvolat naklonění opěry (to je velmi pravděpodobné!). Bylo provedeno přesné geometrické měření svislosti obou opěr? Která byla nakloněna – nebo byly obě vychýleny ze svislice? Jaká byla pevnost cihel a spojovací malty – byly provedeny zkoušky? Jaký vliv měla údržba objektu na případnou degradaci materiálu? To všechno jsou otázky, kterými by se měl znalecký posudek zabývat.

Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007