arrows Právo, ekonomika arrowsNabídková cena za veřejnou zakázku na stavební práce
text: Ing. Petr Vrbka
číslo: 10/2011
Nabídková cena za veřejnou zakázku na stavební práce
Jakkoliv má zadavatel veřejné zakázky za to, že stanovení nabídkové ceny za veřejnou zakázku na stavební práce je věcí dodavatele a že jde o úkon všem dodavatelům zřejmý, leží základ obsahové jednotnosti nabídkových cen na straně zadavatele.
odeslat odeslat    tisk tisk

Je totiž povinností zadavatele předložit dodavatelům úplný a správný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, na jehož základě pak jednotliví dodavatelé kalkulují své nabídkové ceny. Prozatím však chybí jednoznačný popis toho, co je soupis stavebních prací s výkazem výměr, proto přistupují různí zadavatelé ke splnění své zákonné odpovědnosti zcela odlišně. Tato disproporce by měla být odstraněna novelou zákona o veřejných zakázkách, která předpokládá vznik samostatného prováděcího právního předpisu, jenž by měl říct, co se pod tímto pojmem skrývá.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007