Mostní stavby

Libeňský most

Vloženo: 30.05.2017  |  Aktualizováno: 30.05.2017
Rubrika: Mostní stavby
Autor: text Ing. Václav Mach, Ing. Jan Vítek, DrSc. | foto archiv autorů

Libeň, východně za obloukem Vltavy přiléhající město asi s dvaceti tisíci obyvateli a rostoucím průmyslem, byla k Praze administrativně připojena v roce 1901. Spojení se středem města přes Karlín, který se stal součástí Prahy až roku 1922, nebylo z dlouhodobého hlediska vyhovující.

Nejdelší most ve střední Evropě připomíná jepici

Vloženo: 07.01.2015  |  Aktualizováno: 07.01.2015
Rubrika: Mostní stavby
Autor: text redakce

Centrum maďarského města Szolnok nedaleko Budapešti zdobí tři roky starý most pro pěší a cyklisty s názvem Tiszavirág. Spojuje historické centrum Szolnoku s městskou rekreační oblastí Tiszaliget. Tento nejdelší most pro pěší ve střední Evropě, který měří 445 metrů, byl po roce a půl výstavby slavnostně otevřen v roce 2011.

Most přes Berounku v Plzni Chrástecká

Vloženo: 30.07.2014  |  Aktualizováno: 30.07.2014
Rubrika: Mostní stavby
Autor: text Robert Vraštil, SMP CZ | grafické podklady archiv SMP CZ, a.s.

Masarykův most přes Berounku v Plzni, který bude zachován jako historická památka, nahradil most nový. Hlavním důvodem pro toto řešení se stal dlouhodobě nevyhovující stavebnětechnický stav a šířkové uspořádání stávajícího mostu, jež neodpovídalo současné dopravní situaci.

Most roku stojí u Velkých Albrechtic

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Soutěže | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Tomáš Romportl, Ing. Pavel Kolenčík | foto: Tomáš Malý a archiv autorů

Na podzim roku 2008 byla dokončena stavba obloukového mostu, převádějícího polní cestu mezi obcemi Studénka a Velké Albrechtice přes dálnici D47 v km 132,926. Kvalita návrhu i jeho provedení byly oceněny jako Mostní dílo roku 2009 v kategorii Novostavba v rámci prestižní soutěže, kterou vypisuje Ministerstvo dopravy ČR.

Most rychlostní silnice R6 z lehkého betonu

Vloženo: 03.05.2011  |  Aktualizováno: 03.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Michala Hubertová, Ph.D. | foto: archiv Lias Vintířov, LSM k.s.

Most rychlostní silnice R6 přes silnici III/2124 a potok Tisová v délce 406 m byl navržen jako monolitický dvoutrámový most z předpjatého betonu o sedmi polích.

Migrační potenciál mostů a ekoduktů

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Mostní stavby
Autor: text: Jaroslav Žák, Radomír Bocek, Petr Roth | foto: archiv autorů

Migrační objekty zvyšují pravděpodobnost prostupnosti liniových dopravních staveb pro volně žijící živočichy. Pro kvantifikaci pravděpodobnosti funkčnosti migračního objektu, obecněji migračního profilu, se používá veličina zvaná migrační potenciál. V tomto článku se popisuje současně používaná metodika [1], autory nově navržená metodika a jejich srovnání. Obě metodiky jsou použitelné pro střední a velké savce.

Návrh letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP Stavba 514

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Milan Šístek | grafické podklady: autor

Stavba 514 má délku 6,0 km a obsahuje (v ČR nejdelší) mostní estakádu přes údolí Berounky celkové délky 2035 m.

Rozšířený obloukový most přes řeku Ohři u hradu Loket

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Cena ČKAIT | Mostní stavby
Autor: text: Ing. Jaroslav Korbelář , Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. | grafické podklady: archiv VPÚ DECO PRAHA a.s.

Článek představuje neobvyklé řešení rekonstrukce a rozšíření silničního přemostění Ohře na trase komunikace R6 u Lokte. Potřeba rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou, společně s nemožností výstavby druhého obdobného mostu bez zásahu do chráněných přírodních útvarů v údolí řeky, vedla k návrhu nové lehké ocelové trámové konstrukce s ortotropní mostovkou na stávající konstrukci železobetonového obloukového mostu.

Most u Veselí nad Lužnicí, dálnice D3

Vloženo: 20.04.2011  |  Aktualizováno: 20.04.2011
Rubrika: Realizace staveb | Mostní stavby
Autor: podklady: SMP CZ | foto: Tomáš Malý

Dálniční most v inundačním území Lužnice představuje nejvýznamnější mostní objekt na stavbě 0308 Soběslav – Veselí nad Lužnicí  dálnice D3. Úsek 0308 je v současnosti poslední realizovanou stavbou D3 ve směru na České Budějovice. Trasa dálnice zde prochází mírně zvlněným terénem v nadmořské výšce cca 410–440 m n. m. v blízkosti řeky Lužnice. Povrch tvoří z větší části zemědělsky obhospodařovaná pole, louky, a částečně les.

Most cez Hron a potok Lutila na R1 Žarnovica - Šašovské Podhradie

Vloženo: 20.04.2011  |  Aktualizováno: 20.04.2011
Rubrika: Realizace staveb | Mostní stavby
Autor: text: Jaroslav Guoth | grafické podklady: archiv Dopravoprojekt, a.s.

Mostný objekt sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v úseku Žarnovica – Šašovské Podhradie v lokalite medzi mestom Žiar nad Hronom a Ladomerskou Vieskou. Jedná sa o úsek s pracovným názvom „R1 Žarnovica – Šašovské Podhradie, II. etapa“, ktorý bol odovzdaný verejnosti do užívania 20. januára 2011.

Most přes řeku Ebro v Katalánsku

Vloženo: 20.04.2011  |  Aktualizováno: 20.04.2011
Rubrika: Realizace staveb | Mostní stavby
Autor: text: Jiří Stráský | foto: Stráský, Hustý a partneři , s.r.o.

Koncem září roku 2010 prezident Katalánska slavnostně otevřel nový most přes řeku Ebro. Stavba nahrazuje přívoz, který spojoval malá Katalánská města Deltebre a Sant Jaume d’Enveja situovaná po obou stranách řeky těsně před jejím ústím do moře. Most převádí jak silniční, tak i cyklistickou a pěší dopravu.

Hlavní příčiny geotechnických poruch a havárií staveb - III

Vloženo: 19.04.2011  |  Aktualizováno: 19.04.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Mostní stavby
Autor: text: Jindřich Řičica | grafické podklady: autor

Odborná geotechnická veřejnost ve světě byla v posledních letech překvapena výskytem vážných nehod a poruch na stavbách. Evropská federace dodavatelů speciálního zakládání (EFFC) se rozhodla tomuto problému obzvláště věnovat. I u nás je toto téma aktuální a havárie mají své důvody, které je třeba pro odstranění nebezpečí znát. Závěrečný článek seriálu je zaměřen na soubor aspektů, který souhrnně nazýváme „lidským faktorem“ a v geotechnickém inženýrství má ve srovnání s jinými oblastmi stavitelství na příčiny nehod mimořádný vliv.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007