arrows Soutěže arrows Mostní stavby arrowsMost roku stojí u Velkých Albrechtic
foto: Tomáš Malý a archiv autorů
text: Ing. Tomáš Romportl, Ing. Pavel Kolenčík
číslo: 06-07/2011
Most roku stojí u Velkých Albrechtic

· Celkový pohled na konstrukci z komunikace D47
Na podzim roku 2008 byla dokončena stavba obloukového mostu, převádějícího polní cestu mezi obcemi Studénka a Velké Albrechtice přes dálnici D47 v km 132,926. Kvalita návrhu i jeho provedení byly oceněny jako Mostní dílo roku 2009 v kategorii Novostavba v rámci prestižní soutěže, kterou vypisuje Ministerstvo dopravy ČR.
odeslat odeslat    tisk tisk

Díky tomu, že je převáděná polní cesta vedena v úrovni stávajícího terénu a dálnice v hlubokém zářezu, bylo možno s výhodou navrhnout obloukovou konstrukci s patami situovanými ve svazích násypu. Konstrukci mostu tvoří samokotvený obloukový systém s deskovou mostovkou podepřenou čtyřmi šikmými vzpěrami a tuhým vetknutím ve vrcholu oblouku. Integrované opěry, sloužící zároveň jako koncové příčníky mostovkové desky, jsou spojeny s patkami oblouku pomocí šikmých vzpěr.


Pohled na dokončenou mostní konstrukci
¤ Pohled na dokončenou mostní konstrukci

Podélný řez mostem
¤ Podélný řez mostem

Základní údaje o stavbě
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Tomáš Romportl, Ing. Pavel Kolenčík
Zhotovitel: Skanska DS, a.s., Závod Mosty Brno, Ing. František Mašek
Stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Šrámek
Vybraní subdodavatelé: DS Izolace Olomouc, s.r.o., Izbuk, spol s r.o., Brno, Skanska a.s., závod Prefa
Doba výstavby: 10/2007–08/2008
Náklady: cca 10 450 000 Kč 

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007