arrows Soutěže arrows Stavební výrobek-technologie roku arrowsModulové koupelny - plus pro investory
text a foto: redakce
číslo: 04/09
Modulové koupelny - plus pro investory
Koupelna je stavebně náročným prvkem každého interiéru, její tradiční výstavba vyžaduje koordinaci až deseti různých řemesel. To často vede k závadám v kvalitě, časovým a finančním ztrátám, řadě jednání s řemeslníky či k netransparentní skladbě nákladů. Proto se investoři stále více kloní k využití modulových koupelen, které zkracují dobu výstavby a umožňují stoprocentní realizaci architektem navrženého výtvarného záměru.
odeslat odeslat    tisk tisk

Právě modulové koupeny jsou doménou společnosti HBS CZ, s.r.o., která poskytuje vysokou jakost, architektonicky i designérsky možnou variabilitu, rychlost výstavby a ekonomické řešení konstrukce.

Základem je betonový stavební dílec
„Nestereotypní myšlení a kvalitní práce našeho týmu realizují představy architektů a přinášejí hodnoty investorům a uživatelům. Působíme tím jako podnětná síla v řetězci investor – architekt – výrobce – uživatel,“ říká jednatel HBS CZ, Ing. Robert Folc. Kapacita výroby společnosti činí podle náročnosti až 3500 koupelen ročně.
Základ modulové koupelny tvoří prostorový betonový stavební dílec, sestavený ze stěn, stropu, podlahy a vyráběný ve speciálních ocelových formách. Na výrobní lince je dílec opatřen obklady, dlažbami, zárubněmi, sanitárními instalacemi a elektrorozvody a všemi zařizovacími předměty, jako je například sprchový kout, vana, sanitární keramika, zrcadla, svítidla, držadla, speciální vybavení pro tělesně postižené apod. Všechna vodoinstalační a elektroinstalační vedení jsou připravena k napojení na rozvody ve stavbě. Vnější povrch koupelny je připraven k povrchovým úpravám.

Modulové koupelny se vyznačují vysokým standardem a přijatelnou cenou
¤ Modulové koupelny se vyznačují vysokým standardem a přijatelnou cenou

Kde lze modulové koupelny použít?

  • V sociální výstavbě – nemocnice, penziony pro seniory nebo domy s pečovatelskou službou, léčebná a rehabilitační zařízení apod.
  • Ve výstavbě hotelů – od nejnižšího standardu až po exkluzivní pětihvězdičkové hotely.
  • V bytové a obdobné výstavbě – bytové domy, studentské koleje, ubytovny, bezbariérové domy a byty, obchodní domy, správní budovy aj.
  • Při modernizaci a rozšiřování stávajících staveb – koupelny lze přistavět k fasádě jako „věž“ jednu na druhou nebo je postavit volně a spojit s dosavadním objektem.

V čem jsou hlavní přednosti?
Dodavatel uzavírá se zákazníkem na dodávku modulové koupelny jednu smlouvu, což znamená, že je to smlouva na práci například deseti řemeslníků.Odpadá tedy předávka „staveniště“ mezi subdodavateli, a zákazník má jediného smluvního partnera a jednu záruku na celou koupelnu. Vzhled koupelny určuje architekt v souladu s desig- nem a účelem celé stavby na základě dohody s investorem. Výsledkem je design klasický, moderní, stroze účelový, v různých barevných kombinacích a různých materiálech. Vždy je funkční a stoprocentně zpracovaný. Vysoký standard kvality každé koupelny zaručuje malosériová i velkosériová průmyslová výroba.

Vítané zkrácení stavebních prací
Zkrácení doby výstavby umožňuje skutečnost, že ve většině případů je zahájena výroba modulových koupelen podle pečlivě připraveného harmonogramu souběžně s výstavbou hrubé stavby. Tím nedochází ke hromadění vyrobených koupelen, ani na staveništi ani ve výrobě. Není tedy nutné čekat na zhotovení prefabrikátu. Protože všechny práce probíhají ve výrobě, nikoliv na stavbě, dochází k úspoře času právě o dobu provádění těchto prací, což činí průměrně dvacet až čtyřicet procent celkové doby výstavby podle typu aplikace. Úspora nákladů vyplývá především z úspory času a zkrácení doby výstavby, a dále v položkách rozpočtu, které jsou přímo závislé na délce doby výstavby. Jsou to mzdy pracovníků na stavbě, náklady na zábory pozemků a komunikací, nájmy zařízení staveniště, mechanizmů, lešení atd. Další úspora vyplývá také z toho, že na stavbě není potřeba likvidovat odpady běžné při tradiční výstavbě koupelen. Pevná cena, která je zásadou HBS CZ, přispívá rovněž k úspoře nákladů. Všechny práce a materiály jsou pevně stanoveny před začátkem výroby, přesně popsány a oceněny. Ze strany HBS CZ je tak zaručena cena po celou dobu výstavby.

Prvořadá je kvalita 
Koupelny jsou v každém objektu místnostmi, k nimž se při přebírání i při užívání soustřeďuje největší pozornost. Vzhledem ke složitosti a počtu prvků zde může dojít k nejčastějším vadám na kráse i funkci, proto i pro modulové koupelny by mohl platit výrok Michelangela Buonarottiho: „Dokonalost není maličkost, ale skládá se z maličkostí.“
Právě v koupelně, v níž se sbíhá a koncentruje nespočet prvků, záleží na provedení každé maličkosti a detailu. Důraz na kvalitu je kladen ve všech fázích výroby a její přípravy od chápání představ zákazníka a architekta přes projekt a výrobu až po zprovoznění koupelny na stavbě, a to v jakémkoliv standardu. Kvalita dodávaných koupelen je také důvodem, proč se na společnost HBS CZ zákazníci obracejí s dalšími objednávkami – například hotely v Německu a v Rakousku, SKI Hotel ve Švýcarsku nebo zákazníci v Dánsku. Společnosti HBS CZ se tak daří realizovat velkou pravdu v podnikání: „Kdo systém jakosti nezhodnotí na trhu, jako by jej neměl.“ Společnost HBS CZ byla oceněna prvním místem v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2008 v kategorii firem do 100 zaměstnanců a Modulová koupelna obdržela stříbrnou plaketu v soutěži Stavební výrobek-technologie roku 2008.

Více informací naleznete na www.fertigbad.info/cz

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007