arrows Firemní blok arrows Materiály arrowsModré akustické systémy Rigips
foto: Rigips, s.r.o.
text: redakce
číslo: 11-12/09
Modré akustické systémy Rigips
Modrá akustická deska Rigips v systémových sádrokartonových konstrukcích výrazně snižuje hladinu hluku a může být jedním z řešení protihlukové ochrany budov.
odeslat odeslat    tisk tisk

Díky modré barvě kartonu lze desku snadno rozpoznat. Již v základní verzi je deska dodávána v protipožární úpravě, a tudíž vhodná i pro konstrukce s požadavkem na požární odolnost. Tento výrobek společnosti Rigips se používá pro montáž vnitřních i mezibytových příček, podhledů a předstěn v interiérech.
Akustické sádrokartonové konstrukce s modrou akustickou deskou tak umožňují zlepšit akustický komfort všech místností, ať už se jedná o nový nebo rekonstruovaný objekt.

Modré akustické systémy Rigips

Efektivní ochrana proti hluku
Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty. Trvalý hluk může způsobit závažné zdravotní problémy. V nejlepším případě se hluk považuje „pouze“ za rušivý element. Vysoké nároky na protihlukovou ochranu je nutné začlenit do projektu a následně zajistit, aby byly v praxi spolehlivě splněny.
Jednou z oblastí, kterou se zabývá stavební akustika, je omezení přenosu zvuku mezi různými prostory ve stavbě. Pro řešení tohoto problému se musí zvuku postavit do cesty vhodná zvukově izolační konstrukce či konstrukční materiál. Základní vlastnost požadovaná od takových konstrukcí je vzduchová neprůzvučnost. Konstrukční systémy nabízené společností Rigips byly pečlivě sestaveny tak, aby splňovaly nejpřísnější kritéria a byly ověřeny v autorizovaných zkušebnách.
Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti dosažené při laboratorních zkouškách systémů v autorizovaných zkušebnách prokázaly zvýšenou účinnost modré akustické desky pro izolaci proti hluku. Tyto vysoké výchozí hodnoty neprůzvučnosti navíc zajišťují optimální spolehlivost konstrukčních systémů i po jejich zabudování do stavby. A stavitelům tudíž přinášejí jistotu dosažení deklarovaných hodnot akustické izolace. To vše platí samozřejmě za předpokladu použití správných systémových komponent Rigips.

Modré akustické systémy Rigips

Hodnoty vzduchové neprůvzdušnosti
Pro dosažení požadovaných zvukově izolačních vlastností vnitřních příček je výhodnější místo zvyšování plošné hmotnosti použít lehké dvojité konstrukce. Každá taková konstrukce se skládá z nosného systému (dřevěných nebo kovových profilů) a z oboustranného opláštění deskami (jednoduchého nebo dvojitého opláštění systémovými deskami s plošnou hmotností jedné desky nižší než 40 kg/m²), které jsou odděleny vzduchovou mezerou vyplněnou pružnou minerální izolací.
Výhodou konstrukcí suché stavby (konstrukcí z desek sádrokartonových či sádrovláknitých) je využití principu kmitajících membrán s pohltivou vrstvou vloženou do mezery mezi nimi. Takové konstrukce splní stejnou neprůzvučnost jako konstrukce masivní, avšak při násobně menší hmotnosti. Například pro vzduchovou neprůzvučnost Rw = 49 dB, což znamená, že sousedící místnosti uvnitř bytu jsou velmi dobře zvukově odizolované, je třeba:

  • stěna ze železobetonu tl. 100 mm o hmotnosti cca 230 kg/m²;
  • stěna z plných cihel tl. 150 mm o hmotnosti cca 250 kg/m²;
  • stěna s deskami modrá akustická tl. 100 mm o hmotnosti 28 kg/m².

Konstrukcemi lehkých předstěn lze řešit i neprůzvučnost nevyhovujících stávajících dělicích konstrukcí. Například postavením předstěny dvojnásobně opláštěné sádrokartonovými deskami modrá akustická lze výrazně zlepšit neprůzvučnost původní zděné stěny:

  • původní stěna z pórobetonu tl. 80 mm, omítnutá – Rw = = 35 dB;
  • původní stěna z pórobetonu tl. 80 mm, omítnutá s předstěnou – Rw = 63 dB;
  • původní stěna z plných cihel tl. 150 mm, omítnutá – Rw = = 52 dB;
  • původní stěna z plných cihel tl. 150 mm, omítnutá s předstěnou – Rw = 63 dB.

Akustické systémy s modrou akustickou deskou jsou:

  • akustické příčky vnitřní i mezibytové;
  • akustické předstěny;
  • akustické podhledy.

Další informace a vysvětlení k modré akustické desce na http://www.modreticho.cz nebo na http://www.rigips.cz.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007