arrows Analýzy, trendy arrows Mostní stavby arrowsMigrační potenciál mostů a ekoduktů
foto: archiv autorů
text: Jaroslav Žák, Radomír Bocek, Petr Roth
číslo: 04/2011
Migrační potenciál mostů a ekoduktů

· Dálniční most SO 204
Migrační objekty zvyšují pravděpodobnost prostupnosti liniových dopravních staveb pro volně žijící živočichy. Pro kvantifikaci pravděpodobnosti funkčnosti migračního objektu, obecněji migračního profilu, se používá veličina zvaná migrační potenciál. V tomto článku se popisuje současně používaná metodika [1], autory nově navržená metodika a jejich srovnání. Obě metodiky jsou použitelné pro střední a velké savce.
odeslat odeslat    tisk tisk
Doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc. Vzdělání i vědecké hodnosti získal na Fakultě stavební VUT v Brně. Dva roky pracoval v Anglii jako člen R&D skupiny velké projektové firmy. V současné době se zabývá udržitelnou výstavbou dálnic, optimalizací mostních objektů pro průchodnosti dálnic a monitorováním migrací volně žijících živočichů. E-mail: jzax@seznam.cz
Spoluautoři:
Ing. Radomír Bocek
E-mail: radomir.bocek@hotmail.com
RNDr. Petr Roth, CSc.
E-mail: roth.petr@centrum.cz

Stávající metodika
V této kapitole je popsána stávající metodika pro stanovení migračního potenciálu dle současně schválených technických podmínek ministerstva dopravy v České republice a je upozorněno na její matematické i ekologické nedostatky.

Dálniční most SO 208
¤ Dálniční most SO 208

Celý článek naleznete zde.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007