arrows Statistika arrowsMID-TOP STAV - Statistické údaje 2008
text: redakce
číslo: 11-12/09
MID-TOP STAV - Statistické údaje 2008
odeslat odeslat    tisk tisk
Poř. č. IČO Podnik

Tržby
(v tis. Kč)

Rentabilita tržeb %

Tržby za stav, činnost z Tržeb v %

1 26229455

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

349 619

19,2

94,1

2 49096125

REALMONT, spol. s r.o.

288 740

3,0

100,0

3 25233866

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

285 874

4,0

74,3

4 26476631

DYNASPOL, a.s.

277 490

1,1

99,7

5 26018055

ZNAKON, a.s.

260 135

8,0

99,5

6

00147389

POZIMOS, a.s.

251 536

1,3

97,8

7 00557501

Kepák, spol. s r.o.

240 726

14,1

100,0

8 47780037

FIRECLAY, spol. s r.o.

230 084

10,7

100,0

9 62954890

KASTEN spol. s r.o.

223 209

11,3

91,8

10 16978064

Stavitelství Kladno spol. s r.o.*

209 188

1,3

89,2

11 11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma

190 069

11,6

100,0

12 25636332

H-INTES s.r.o.

186 696

4,3

99,3

13 26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

182 846

4,9

98,2

14 49197339

LESING plus, spol. s r.o.

177 656

2,5

100,0

15 48244694

PrimaTech s.r.o.

175 788

1,9

100,0

16 26802015

K - stav stavební a.s.

141 934

3,8

100,0

17 16555732

KOSOGASS - inženýring s.r.o.

119 027

7,6

100,0

18 26358701

Stavební recyklace s.r.o.

68 334

13,6

100,0

¤ Podniky stavební výroby podle objemu tržeb. * Údaje z konsolidované úč. závěrky.

Poř. č. IČO Podnik

Aktiva (v tis. Kč)

Rentabilita
aktiv %

Tržby/
Aktiva

1 26229455

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

205 311

32,7

1,7

2 00557501

Kepák, spol. s r.o.

187 381

18,2

1,3

3 25233866

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

185 873

6,1

1,5

4 49096125

REALMONT, spol. s r.o.

145 790

6,0

2,0

5 16978064

Stavitelství Kladno spol. s r.o.*

144 967

1,9

1,4

6

26018055

ZNAKON, a.s.

139 319

14,9

1,9

7 26476631

DYNASPOL, a.s.

125 584

2,4

2,2

8 62954890

KASTEN spol. s r.o.

113 859

22,2

2,0

9 00147389

POZIMOS, a.s.

100 435

3,3

 2,5

10 49197339

LESING plus, spol. s r.o.

94 997

4,7

1,9

11 47780037

FIRECLAY, spol. s r.o.

90 429

27,3

 2,5

12 48244694

PrimaTech s.r.o.

83 041

4,1

2,1

13 26802015

K - stav stavební a.s.

77 220

7,0

1,8

14 16555732

KOSOGASS - inženýring s.r.o.

71 510

12,7

1,7 

15 11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma

57 971

38,1

3,3

16 26358701

Stavební recyklace s.r.o.

57 160

16,2

1,2 

17 25636332

H-INTES s.r.o.

54 015

14,8

3,5

18 26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

45 153

19,9

4,0

¤ Podniky stavební výroby podle velikosti aktiv. * Údaje z konsolidované úč. závěrky.

Poř. č. IČO Podnik

Počet zaměstnanců

Tržby/zaměstnanci
(v tis. Kč)

HV/poč. zam.
(v tis. Kč)

1 47780037

FIRECLAY, spol. s r.o.

140

1 643,5

176,6

2 16978064

Stavitelství Kladno spol. s r.o.*

124

1 687,0

22,5

3 49197339

LESING plus, spol. s r.o.

123

1 444,4

36,7

4 25233866

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

113

2 529,9

99,9

5 26229455

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

93

3 759,3

721,1

6 00557501

Kepák, spol. s r.o.

91

2 645,3

373,7

7 26018055

ZNAKON, a.s.

85

3 060,4

243,5

8 49096125

REALMONT, spol. s r.o.

67

4 309,6

129,5

9 16555732

KOSOGASS - inženýring s.r.o.

67

1 776,5

135,3

10 62954890

KASTEN spol. s r.o.

56

3 985,9

451,5

11 25636332

H-INTES s.r.o.

50

3 733,9

160,2

12 26476631

DYNASPOL, a.s.

49

5 663,1

60,9

13 00147389

POZIMOS, a.s.

45

5 589,7

74,2

14 26802015

K - stav stavební a.s.

36

3 942,6

149,1

15 26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

36

5 079,1

249,4

16 26358701

Stavební recyklace s.r.o.

34

2 009,8

273,0

17 11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma

33

5 759,7

669,0

18 48244694

PrimaTech s.r.o.

32

5 493,4

105,7

¤ Podniky stavební výroby podle počtu zaměstnanců. * Údaje z konsolidované úč. závěrky.

Poř. č. IČO Podnik

HV (v tis. Kč)

Rentabilita tržeb %

Rentabilita aktiv %

HV/poč. zam. (v tis. Kč)

1 26229455

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

67 060

19,2

32,7

721,1

2 00557501

Kepák, spol. s r.o.

34 010

14,1

18,2

373,7

3 62954890

KASTEN spol. s r.o.

25 283

11,3

22,2

451,5

4 47780037

FIRECLAY, spol. s r.o.

24 729

10,7

27,3

176,6

5 11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma

22 076

11,6

38,1

669,0

6 26018055

ZNAKON, a.s.

20 696

8,0

14,9

243,5

7 25233866

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

11 294

4,0

6,1

99,9

8 26358701

Stavební recyklace s.r.o.

9 282

13,6

16,2

273,0

9 16555732

KOSOGASS - inženýring s.r.o.

9 066

7,6

12,7

135,3

10 26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

8 980

4,9

19,9

249,4

¤ TOP 10 podniků podle čistého zisku

Poř. č. IČO Podnik

Rentabilita tržeb %

HV (v tis. Kč)

Rentabilita aktiv %

HV/poč. zam. (v tis. Kč)

1 26229455

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

19,2

67 060

32,7

721

2 00557501

Kepák, spol. s r.o.

14,1

34 010

18,2

374

3 26358701

Stavební recyklace s.r.o.

13,6

9 282

16,2

273

4 11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma

11,6

22 076

38,1

669

5 62954890

KASTEN spol. s r.o.

11,3

25 283

22,2

451

6 47780037

FIRECLAY, spol. s r.o.

10,7

24 729

27,3

177

7 26018055

ZNAKON, a.s.

8,0

20 696

14,9

243

8 16555732

KOSOGASS - inženýring s.r.o.

7,6

9 066

12,7

135

9 26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

4,9

8 980

19,9

249

10 25636332

H-INTES s.r.o.

4,3

8 010

14,8

160

¤ TOP 10 podniků podle rentability tržeb

Poř. č. IČO Podnik

Rentabilita 
aktiv %

HV (v tis. Kč)

Rentabilita tržeb %

Tržby/
Aktiva

1 11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma

38,1

22 076

11,6

3,3

2 26229455

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

32,7

67 060

19,2

1,7

3 47780037

FIRECLAY, spol. s r.o.

27,3

24 729

10,7

2,5

4 62954890

KASTEN spol. s r.o.

22,2

25 283

11,3

2,0

5 26402238 Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

19,9

8 980

4,9

4,0

6 00557501

Kepák, spol. s r.o.

18,2

34 010

14,1

1,3

7 26358701 Stavební recyklace s.r.o.

16,2

9 282

13,6

1,2

8 26018055

ZNAKON, a.s.

14,9

20 696

8,0

1,9

9 25636332  H-INTES s.r.o.

14,8

8 010

4,3

3,5

10 16555732

KOSOGASS - inženýring s.r.o.

12,7

9 066

7,6

1,7

¤ TOP 10 podniků podle rentability aktiv

Poř. č. IČO Podnik

Tržby za stav. činnost

Tržby za stav. činnost
z tržeb v %

1 26229455

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

329 159

94,1

2 49096125

REALMONT, spol. s r.o.

288 679

100,0

3 26476631

DYNASPOL, a.s.

276 679

99,7

4 26018055

ZNAKON, a.s.

258 729

99,5

5 00147389

POZIMOS, a.s.

245 996

97,8

6 00557501

Kepák, spol. s r.o.

240 726

100,0

7 47780037 FIRECLAY, spol. s r.o.

230 084

100,0

8 25233866

bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

212 469

74,3

9 62954890 KASTEN spol. s r.o.

204 837

91,8

10 11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma

 190 069

100,0

¤ TOP 10 podniků podle tržeb za stavební činnost

Poř. č. IČO Podnik

Tržby/poč. zam.
(v tis. Kč)

Rentabilita
tržeb %

1 11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma

5 760

11,6

2 26476631

DYNASPOL, a.s.

5 663

1,1

3 00147389

POZIMOS, a.s.

5 590

1,3

4 48244694 PrimaTech s.r.o.

5 493

1,9

5 26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

5 079

4,9

6 49096125 REALMONT, spol. s r.o.

4 310

3,0

7 62954890

KASTEN spol. s r.o.

3 986

11,3

8 26802015 K - stav stavební a.s.

3 943

3,8

9 26229455

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

3 759

19,2

10 25636332 H-INTES s.r.o.

3 734

4,3

¤ TOP 10 podniků podle velikosti tržeb na zaměstnance  

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007