arrows Odborné akce arrowsMěstské inženýrství Karlovy Vary 2011 - od vojenského k civilnímu
foto: Jan Borecký
text: Petr Zázvorka
číslo: 08/2011
Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 - od vojenského k civilnímu
Letošní téma v pořadí již 16. mezinárodní konference, pořádané 3. června 2011 Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava již tradičně v hotelu Thermal v Karlových Varech, je aktuální i šedesát šest let od skončení druhé světové války a po uplynutí dvaceti dvou let, které nás dělí od období, nazývaného válkou studenou.
odeslat odeslat    tisk tisk

Regenerace a revitalizace opuštěných vojenských objektů představuje řadu specifických problémů, které zatěžují veřejnou správu na obou stranách odstraněné „železné opony“. Řešení těchto problémů mapovali ve svých vystoupeních diskutující z různých regionů střední Evropy. Obecným rysem přednesených referátů byla skutečnost, že specifické problémy vyžadují i specifickou metodiku, která je poměrně finančně nákladná a časově náročná. Příkladem pro konkrétní řešení problematiky byla vystoupení přednášejících ze Spolkové republiky Německo, kde je konverze vojenských prostorů řešena koncepčně, ve spolupráci se spolkovou vládou, regionálními institucemi a účelovými sdruženími místních investorů.Dopolední část konference řídil předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček
¤ Dopolední část konference řídil předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček (u mikrofonu), odpolední Ing. Jitka Thomasová a prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. (vlevo). Vpravo od předsedy ČKAIT je primátor Karlových Varů Ing. Petr Kulhánek.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
tip: insurance working capital
© 2007