arrows Odborné akce arrows Konference, semináře arrowsMěstské inženýrství Karlovy Vary 2008
ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
číslo: 04/08
Městské inženýrství Karlovy Vary 2008
odeslat odeslat    tisk tisk

Letiště a město je téma 13. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2008, která se tradičně uskuteční v závěru června, tentokrát v pátek 20. června 2008 v 9.00 v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech. V závěru února se sešla mezinárodní Vědecká rada konference tvořená zástupci jednotlivých pořádajících inženýrských organizací – inženýrských komor z Bavorska, České republiky, Saska a Slovenska, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu poradních inženýrů Německa (VBI Deutschland) a představitelů vysokých škol – Fakulty stavební VŠB–TU Ostrava, která je spolu s ČKAIT a ČSSI hlavním pořadatelem, a Fakulty stavební ČVUT Praha. Vědecká rada pod předsednictvím prof. Ing. arch Vítězslava Kuty, CSc., zhodnotila přínos loňské konference na téma Zdravé město a hlavně stanovila z nabídnutých cca 25 témat pro referáty program konference.

Program stanovený Vědeckou radou konference:

8.45–9.00 Registrace 
9.00–9.05 Konference Městské inženýrství 2008
přivítání a představení čestných hostů konference, Ing. Svatopluk Zídek,
prezident ČSSI, přednosta OK ČKAIT Karlovy Vary
9.05–9.20 Zahájení konference
vystoupení hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla
9.20–9.30

Úvod do problematiky konference
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., předseda vědecké rady konference

9.30–10.00 Pozice regulátora ke vztahu veřejnost–letiště
Ing. David Jágr, Úřad pro civilní letectví ČR
10.00–10.30 Vývoj vzájemných vztahů města a letiště
prof. Ing. arch. Vítězslav Kuta,CSc., Fakulta stavební VŠB–TU Ostrava
10.30–11.00 Pohled majitele letiště jako investora na další rozvoj regionálního letiště
v hostitelských Karlových Varech
Ing. Jan Zborník, 1. náměstek hejtmana
11.00–11.30 Směrnice EU proti hlučnosti prostředí a její význam pro obce v blízkosti velkých
letišť na příkladu města Hamburg
 
Holger Ostendorf, LÄRMKONTOR GmbH Hamburg, VBI Deutschland
11.30–12.00 Rekonstrukce a prodloužení startovací a přistávací dráhy na letišti Drážďany
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Kunath, Saská komora stavebních inženýrů
12.00–12.30

Zhodnocení dopoledního bloku a diskuze 
doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, děkan Fakulty stavební VŠB–TU

12.30–13.30 Oběd
13.30–14.00 Akční plánování/územní plánování na letišti Mnichov 
Dipl.-Ing. univ. Architekt Ulrich Seel, Masterplanung Flughafen München GmbH,
Bavorská inženýrská komora
14.00–14.30 Technická obsluha letišť z pohledu městského inženýrství
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Ing. Marcela Synáčková, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha
14.30–15.00 Rozvoj letiskovej infraštruktúry a jej vzťah k mestu Bratislava 
Ing. Ján Breja, MDPT SR – sekcia civilného letectva, Slovenská komora stavebných inžinierov
15.00–15.30 Historie a současná situace letiště Ostrava- Mošnov
Ing. Ivo Staš, Ing. arch. Jaroslav Sedlecký, Magistrát města Ostravy
15.30–16.00 Průmyslová zóna v areálu letiště Ostrava-Mošnov
Ing. Daniel Adamčík, Magistrát města Ostravy
16.00–16.30 Panelová diskuze k předneseným referátům
moderují Ing. Pavel Křeček a Ing. Jitka Thomasová, ČKAIT &  ČSSI
16.30 Zhodnocení odpoledního bloku, závěr  konference
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., předseda Vědecké rady konference MI Karlovy Vary
 

Veškeré potřebné informace pro případné účastníky budou k dispozici na web stránkách www.ckait.cz a www.cssi-cr.cz, přihlášky pak ve všech OK ČKAIT a v sekretariátu konference: OK ČKAIT Karlovy Vary, Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary, a na e-mailové adrese: ckait@iol.cz.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007