arrows Realizace staveb arrows Stavby pro kulturu a osvětu arrowsMěstská knihovna v Soběslavi - záchrana gotického hradu
grafické podklady: autor, Aleš Motejl, Tomáš Malý
text: Jaromír Kročák
číslo: 08/2011
Městská knihovna v Soběslavi - záchrana gotického hradu

· Vstup do knihovny v obnoveném severním palácovém křídle areálu soběslavského hradu
Areál soběslavského hradu v severozápadní části historického centra patří k významným místním středověkým památkám. Současná obnova historických prostor a vestavba knihovny do severního palácového křídla hradního areálu umožnila oživení a nové využití objektu v souladu s potřebami města a regionu.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. arch. Jaromír Kročák
Ing. arch. Jaromír KročákAbsolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v roce 1982. Zabývá se navrhováním občanských a bytových staveb včetně kompletní přípravy od studie po realizaci staveb včetně inženýrské činnosti. Do roku 1990 působil v projektovém ústavu Stavoprojekt v Českých Budějovicích. Od roku 1990 soukromě podniká jako architekt. Je autorizovaným architektem v rámci České komory architektů (www.arch.cz/krocak).
E-mail: krocak@volny.cz

Gotický hrad byl začleněn do opevnění města Soběslavi ve druhé polovině 14. století. Výraznou dominantu zde vytvořil především díky strmé, z okolí dobře viditelné, gotické střeše. V průběhu let postupně měnil své majitele a podobu. V současnosti sestává z několika dochovaných staveb: především je to hradní severní křídlo zvané Palác, nárožní věž zvaná Hláska, západní křídlo a jižní křídlo. Jižní část hradního areálu, bývalá Rožmberská škola, byla již v minulosti přestavěna na kulturní dům. Obnova severní části hradního areálu s vestavbou knihovny do palácového křídla byla dokončena v červnu roku 2010 a její návrh a realizace je obsahem tohoto příspěvku.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Městská knihovna v Soběslavi – záchrana gotického hradu
Investor: město Soběslav
Zástupce investora: Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslavi
Autor projektu a generální projektant stavby: Ateliér Kročák – architekt, Ing. arch. Jaromír Kročák
Spolupráce do úrovně DSP: Ing. arch. Jana Rozkopalová, Ing. arch. Petr Hornát
Spolupráce do úrovně PP: Ing. arch. Václav Čihák, Ing. Tomáš Fuit
Dodavatel stavby: Spilka a Říha, s.r.o.
Termín dokončení: 06/2010

Průhled mezi regály z galerie
¤ Průhled mezi regály z galerie

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007