arrows Stavba roku arrowsMedailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Archeologický park Pavlov
text redakce
číslo:
Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016 - Archeologický park Pavlov
Národní kulturní památky „rovinné neopevněné sídliště – tzv. Pavlov I., paleolitický areál Dolní Věstonice – Pavlov, archeologické stopy“ byly v období paleolitu místa výskytu komplexních sídlišť s výrazným obydlením. OHL ŽS svým projektem archeologického parku vtiskla místu jedinečný ráz a zpřístupnila veřejnosti to nejdůležitější, co desítky let vědeckých výzkumů přinesly přímo v místech nálezů.
odeslat odeslat    tisk tisk

Objekt muzea je situován na pozemku, jehož část má status národní kulturní památky, navíc se řešené území nachází v oblasti krajinného rázu A, což je centrální část CHKO Pavlovské vrchy. Tyto vstupní podmínky zásadně ovlivnily průběh řešení celého projektu.


 
V rámci stavebního díla bylo vybudováno 16 objektů. Stěžejní částí stavby je samotný objekt muzea, novostavba zahrnující exteriérovou a interiérovou expozici se zázemím. Na výstavbu samotné budovy rozkládající se na ploše 1134 m2 bylo použito 1600 m3 betonu a spotřebováno 200 tun výztuže. K objektu byla vybudována příjezdová komunikace a parkoviště, technická infrastruktura a okolí bylo upraveno v rámci sadových úprav. Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí jsou ukryty ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup, část zastřešení exteriérové expozice a prostor s výhledem na Děvín a na jezero. V rovině motivů je stavba spojena s plasticky tvarovanými jeskynními prostory.
 
Objekt je založen na železobetonových základových pasech a železobetonové desce tl. 300 mm s krystalizační přísadou s protiradonovou funkcí.  Obvodové stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové v systému „bílá vana“. Stěny jsou přisypané zeminou. Některé stěny mají interiérovou plochu navrženou s otiskem nehoblovaných prken, v některých místech je navržen povrch hladký pohledový. Významným technickým a architektonickým prvkem je prefabrikovaná železobetonová stěna ZB4, vytvořená ze 7 svislých segmentů s otiskem hladkého bednění a s prostupy a prolisy symbolizující mamutí kly. Materiály použité pro tuto stavbu ctily soudobé vyjadřovací prostředky: monolitický reliéfní beton včetně probarvených bílých betonů, prefabrikované prvky z bílého betonu, sklo a dubové dřevo.

Další přihlášené stavby do soutěže najdete na www.stavbaroku.cz.
Hlasujte od září o nejlepší Stavbu roku 2016 i vy!

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007