arrows Analýzy, trendy arrows Zelená úsporám a projektanti arrowsKontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, II. díl
grafické podklady: Energy Consulting
text: Ing. Roman Šubrt
číslo: 10/2011
Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, II. díl

· Rozdílná kondenzace vodní páry na hmoždince a mimo ni
Příspěvek upozorňuje na problematiku vlivu kotvicích hmoždinek u vnějších kontaktních zateplovacích systémů, na vznik tepelných mostů v místě hmoždinek a na prokreslování hmoždinek na vnějším povrchu fasád. První část příspěvku (časopis Stavebnictví 08/11) se věnovala bodovým tepelným mostům za ustáleného teplotního stavu. Následující text pojednává o stejném tématu za teplotního stavu neustáleného.
odeslat odeslat    tisk tisk

V zásadě lze realizovat tři druhy zateplování obvodových plášťů budov – kontaktní zateplení z exteriéru, odvětrávané zateplení z exteriéru a zateplení z interiéru. Každé toto řešení má svoje výhody i nevýhody. Jako nejlevnější a nejméně problematické se pro většinu domů jeví vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). Ten je složen z lepidla, tepelného izolantu (v ČR nejčastěji z minerální vlny či pěnového polystyrenu), který se obvykle dále kotví hmoždinkami, přes něž je vrstva lepidla s výztužnou tkaninou a finální omítka. U tohoto systému se v poslední době ukazují jako problematická místa kotvicí hmoždinky, a to ze dvou příčin:

  • ustálený teplotní stav – kvantifikace bodových tepelných mostů hmoždinkami (viz Stavebnictví 08/11);
  • neustálený teplotní stav – ozřejmění prokreslování hmoždinek  na povrch fasády a způsob jeho zabránění.

V pravé horní části je patrné zaplísnění v místě hmoždinky
¤ V pravé horní části je patrné zaplísnění v místě hmoždinky

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007