arrows Analýzy, trendy arrows Zelená úsporám a projektanti arrowsKontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, I. díl
grafické podklady: Energy Consulting
text: Ing. Roman Šubrt
číslo: 08/2011
Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, I. díl

· Termogram štítové stěny panelového domu
Příspěvek upozorňuje na problematiku vlivu kotvicích hmoždinek u vnějších kontaktních  zateplovacích systémů, na vznik tepelných mostů v místě hmoždinek a na prokreslování hmoždinek na vnějším povrchu fasád. První část příspěvku se věnuje bodovým tepelným mostům za ustáleného teplotního stavu.
odeslat odeslat    tisk tisk

V zásadě lze realizovat tři druhy zateplování obvodových plášťů budov. Kontaktní zateplení z exteriéru, odvětrávané zateplení z exteriéru a zateplení z interiéru. Každé toto řešení má svoje výhody i nevýhody. Jako nejlevnější a nejméně problematické se pro většinu domů jeví vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). Ten je složen z lepidla, tepelného izolantu (v ČR nejčastěji minerální vlny či pěnového polystyrenu), který je obvykle dále kotven hmoždinkami, přes něž je nanesena vrstva lepidla s výztužnou tkaninou a finální omítka. U tohoto systému se v poslední době ukazují jako problematická místa kotvicí hmoždinky, a to ze dvou následně popsaných příčin.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007