arrows ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR arrows Informační servis arrowsKonference NIMBY efekt - investor, město, občané a návazný seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi
text redakce
číslo:
Konference NIMBY efekt - investor, město, občané a návazný seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi
Konference NIMBY efekt – investor, město, občané se uskuteční 29. 5. 2018 a doprovodný seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi 30. 5. 2018. Obě akce proběhnou v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí V Praze.
odeslat odeslat    tisk tisk
3. ročník konference otevře  řadu zajímavých otázek souvisejících s prevencí  NIMBY efektu při dialogu mezi městem, občany a investorem,  například míru participace jednotlivých aktérů v komunikačním procesu. Prezentovány budou konkrétní případové studie, kdy došlo ke střetu jednotlivých zájmových skupin a jak byly tyto konfliktní situace řešeny.  
Následný seminář se zaměří na vysvětlení a návod k praktickému využití institutů plánovací smlouvy a smluv s developery. Poukáže na novinky plynoucí z novely stavebního zákona a zaměří se na rizika spojená s uzavíráním a neplněním těchto smluv.

Pro koho je konference i seminář určený?
  • zástupci veřejné správy a samosprávy
  • veřejní i soukromí investoři 
  • občanská hnutí či spolky

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách akce:

konference: NIMBY efekt – investor, město, občané

seminář: Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007