arrows Realizace staveb arrowsKoncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze - Bubenči
grafické podklady archiv firmy KO-KA s.r.o.
Michal Sedláček, Pavel Fatka
číslo:
Koncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze - Bubenči
Článek popisuje výstavbu koncové odlehčovací komory OK 1C na kmenové stoce C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči, která nahradila původní, kapacitně a provozně nevyhovující komoru typu „žabí tlama“. Nově realizovaná komora s přímou přelivnou hranou plní především funkci regulační s částečnou retencí.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Michal Sedláček
Vystudoval FSv ČVUT, obor konstrukce a dopravní stavby (2001). V současné době působí jako projektant ve firmě KO-KA s.r.o., která se specializuje především na podzemní stavby městské infrastruktury. Je autorizovaný inženýr pro geotechniku, statiku a dynamiku staveb.
E-mail: sedlacek@ko-ka.cz
Spoluautor:
Ing. Pavel Fatka
E-mail: fatka@ko-ka.cz

Návrh nové koncové odlehčovací komory vycházel z koncepčního řešení celého povodí kmenové stoky C zpracovaného v rámci Generelu odvodnění hlavního města Prahy (GO HMP) [1].

Původní stav
Odlehčovací komora je koncovou komorou sběrače LII kmenové stoky C před jejím napojením na nátokový labyrint pražské čistírny odpadních vod (ČOV). Povodí stoky C zahrnuje rozsáhlé území na severozápadě Prahy, do něhož spadá jižní část sídliště Petřiny, Břevnov, část Střešovic, Bubenče, Dejvic a Hradčan. Celé toto území, kromě malé části Břevnova v okolí Břevnovského kláštera, je odvodňováno jednotnou kanalizací.

Původní odlehčovací komora typu „žabí tlama“ již nevyhovovala z hlediska technicko-kapacitního a současně nesplňovala požadavky na kvalitu vypouštěných odlehčených vod definovanou předepsanými parametry stanovenými GO HMP pro posouzení odlehčovacích komor. Nátok na komoru byl veden dvěma vejčitými stokami pražského normálu (PN) PN X 1500/2300 mm a PN IV 900/1600 mm, které se před komorou stékají do zděné vejčité stoky 1800/2600 mm. Odtok z komory byl veden zděnou vejčitou stokou PN I 600/1100 mm. Oddělené dešťové vody odtékaly kruhovou stokou DN 2000 mm do odtokové trati a dále do Vltavy.


Nátok do komory spadištěm

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007