arrows Realizace staveb arrows Vodohospodářské stavby arrowsKomplexní řešení záměru Plavební stupeň Děčín
foto: WELL Consulting, s.r.o., Pöyry Environment, a.s.
text: Jan Hodovský
číslo: 05/2011
Komplexní řešení záměru Plavební stupeň Děčín

· Navržená úprava zaústění Ploučnice do Labe (zdroj: WELL Consulting, s.r.o.)
Vodní doprava je v České republice provozována především na labsko-vltavské vodní cestě, kde však její efektivitu významně omezují nedostatečné plavební podmínky na regulovaném úseku českého dolního Labe.
odeslat odeslat    tisk tisk
RNDr. Jan Hodovský
RNDr. Jan Hodovský
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Poté postupně pracoval jako hydrobiolog, vedoucí odboru a ředitel úseku na Zemědělské vodohospodářské správě. Od roku 2005 vykonával pozici ředitele Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR. Od roku 2008 dodnes je živnostníkem a jednatelem společnosti WELL Consulting, s.r.o., a věnuje se odborným projektům v oblasti ochrany životního prostředí. Zastupuje MD ČR ve skupině WG on RIVERS v Bruselu.
E-mail: hodovsky@wellcon.cz

V letech 2000 až 2009 nebyl ponor 1,40 m v úseku Střekov–státní hranice ČR/SRN zajištěn průměrně po 153 dní v roce. Ponor 1,40 m je přitom pro českou plavbu hranicí rentability. Nejlepším způsobem podpory vodní dopravy v ČR je tedy zvýšení spolehlivosti jediné mezinárodní vodní cesty, která spojuje ČR se Severním mořem.
Na německé straně byly na Labi téměř dokončeny regulační úpravy, které splavnost zlepšují natolik, že v úseku mezi státní hranicí a Drážďany zajistí plavební hloubku 1,50 m a dále až po Geesthacht hloubku 1,60 m při GlW 89* [1]. (V profilu státní hranice odpovídá průtoku 132 m3/s-1 v hraničním profilu pod ústím Kamenice a koresponduje tedy přibližně s Q345d, který zde činí 118 m3/s-1). Je tedy logickým a nezbytným krokem dosáhnout minimálně srovnatelných parametrů i na české straně.
Klíčové je přitom zejména napojení ČR pomocí vodní cesty na námořní přístavy a rozvinutou síť vnitrozemských vodních cest v západní Evropě. Z toho důvodu rozhodla vláda ČR svým usnesením č. 337/2005 o realizaci jednoho plavebního stupně u Děčína, který naplní tento účel. Po předložení dokumentace EIA k záměru Plavební stupeň Děčín se zmiňovaný projekt stal ostře sledovaným a intenzivně diskutovaným tématem.

Břehy nad Dolním Žlebem po realizaci výhonů
¤ Břehy nad Dolním Žlebem po realizaci výhonů (zdroj: Pöyry Environment, a.s.)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007