arrows Analýzy, trendy arrows Navrhování staveb arrowsKe zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku silničního provozu
grafické podklady: autor
text: Pavel Rubáš
číslo: 11-12/11
Ke zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku silničního provozu
Příspěvek podrobněji seznamuje odbornou veřejnost s problematikou absorpce zvuku a se souvislostmi v rámci hodnocení zařízení pro snížení hluku silničního provozu.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.Autor článku absolvoval obor pozemní stavby s modulem stavební fyzika na Stavební fakultě ČVUT. V současné době působí v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. ve funkci  ředitele pobočky Teplice. Profesně se zabývá odbornými a znaleckými posudky v oboru stavební fyziky (světlená technika, stavební akustika, radioaktivita) a systémy managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, sociální odpovědnosti.
E-mail: rubas@tzus.cz

Harmonizovaná norma ČSN EN 14388 – Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – zahrnuje všechny výrobky používané k snížení  hluku silničního provozu, vyrobené z jakýchkoliv materiálů, přičemž stanovuje funkční požadavky a metody pro hodnocení zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Norma zahrnuje akustické a neakustické vlastnosti, definuje akustické vlastnosti, jako jsou zvuková neprůzvučnost a zvuková pohltivost, které souvisejí s primární funkcí zařízení – snižovat hluk silničního provozu. Zvuková pohltivost je vlastností často ne zcela pochopenou, a tak se ve výběrových řízeních objevují požadavky na nesmyslně vysoké hodnoty jednočíselné veličiny zvukové pohltivosti těchto zařízení, nebo je pro železniční aplikace využíváno normalizované spektrum silničního hluku.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Tip: Insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007