arrows Soutěže arrows Stavba roku arrowsHarmonie kontrastu moderny a historie
foto: Tomáš Malý
text: kolektiv autorů
číslo: 12/09
Harmonie kontrastu moderny a historie

· Historická zástavba a moderní architektura spoluvytvářejí atmosféru areálu hotelu Karlov
Hotel Karlov v Benešově u Prahy stojí poblíž centra na okraji stejnojmenného památkově chráněného území, osídleného již v 11. století. V polovině 13. století byl na ostrohu Karlova založen minoritský klášter, který byl pobořen za husitských válek. Zachované torzo kostela je významnou dominantou místa se specifickou atmosférou, charakterizovanou původní drobnou různorodou zástavbou. Stavba získala v soutěži Stavba roku 2009 cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
odeslat odeslat    tisk tisk

Koncepce stavby
V roce 2004 byly soukromým investorem zakoupeny na pohledově exponované severozápadní hraně Karlova dva opuštěné zdevastované domky č.p. 97 a č.p. 1070. V původním zadání byla požadována rekonstrukce obou budov a jejich adaptace na kavárnu a knižní klub. Návrh prošel v průběhu vytváření koncepce vznikajícího areálu řadou změn. Na dosud nevyužitém pozemku, který k zakoupeným parcelám patřil, byla diskutována možnost stavby bytového domu, která však k příliš velké hmotě budovy vůči okolní zástavbě nemohla být akceptována. Dalším návrhem byla výstavba tří malých rodinných domků, odpovídajících stavbám v okolí, kde by v přízemí byly umístěny provozovny služeb. Tento návrh byl schválen investorem i památkovým dozorem, pro nezájem klientů však byl rovněž opuštěn. Investor proto zadal konečný požadavek nestavět zde byty, ale vybudovat v dané lokalitě penzion. V průběhu jednání se areál rozšířil o další domek č.p. 13 se dvěma dvorky, který investor rovněž zakoupil.
Výstavbou tří nových budov, propojených se třemi rekonstruovanými objekty podzemní vstupní halou, vznikl dispozičně složitý funkční celek. Snaha i nezbytnost respektovat omezení daná historickou zástavbou, rostlou zelení i předchozími fázemi návrhu vedla k vytvoření svébytného, nezvykle komorního prostředí v několika vertikálních i horizontálních úrovních. Celkem má hotel 28 dvoulůžkových pokojů.
„Je to takové bludiště, ale dobře čitelné. Vejdete pod zem, kde je hotelová hala s recepcí, odkud se dostanete do jednotlivých domků nad zemí. Překvapilo nás, jaký může mít stavba půvab, když se osvobodí z parametrů typologického myšlení sledujícího především ideální provozní podmínky obsluhy. Je to dispozičně velice složité, neortogonální prostředí. Na první pohled se neorientujete, přesto se vám nezdá, že bloudíte jako v nějaké obrovské nemocnici, ale cesta je přirozeně strukturovaná jako v rostlém městě,“ vysvětlil Ladislav Lábus, vedoucí projektové kanceláře AA Lábus.

Situace areálu hotelu Karlov v Benešově u Prahy. A, B, C – novostavby a D, E, F – historická zástavba
¤ Situace arealu hotelu Karlov v Benešově u Prahy. A, B, C – novostavby a D, E, F – historicka zastavba

Půdorys přízemí areálu hotelu Karlov. 1
¤ Půdorys přizemi arealu hotelu Karlov. 1 – hala; 2 – restaurace; 3 – schodiště; 4 – kuchyně; 5 – předsiň; 6 – pokoj; 7 – koupelna; 8 – vytah; 9 – terasa; 10 – podkrovi

Řezy areálem hotelu Karlov
¤ Řezy arealem hotelu Karlov

Řešení stavby a interiérů
Rekonverze tří původních domků a s ohledem na okolní prostředí řešená dostavba tří nových objektů s funkcí hotelu a provozně samostatné restaurace s vinárnou přispěly nejen k oživení stavby, ale i jejího okolí. Díky navržené drobné hmotové skladbě Hotelu Karlov, vytvářející výrazně členitou siluetu, získal střed města Benešova novou dominantu, která zapadá do kontextu lokality.
„U stávajících domů jsme se snažili uchovat nenahraditelnou autenticitu původních staveb, která spoluvytváří hodnotu místa. V jižní části pozemku vznikly tři nové domy, odpovídající svým objemem drobnému měřítku a charakteru okolní zástavby. Chtěli jsme, aby si nové a staré části komplexu hotelu nekonkurovaly, ale přirozeně se navzájem doplňovaly. Novostavby převzaly pouze tradiční tvarosloví sedlových střech, jinak jsou řešeny současnými výrazovými prostředky. Rozdíly jsou zastřeny použitím jednotného přirozeného odstínu omítek. Začlenění novostaveb do okolního prostředí pomáhá i zachování stávajících vzrostlých stromů,“ popisuje Ladislav Lábus.
„Dispozice i hmoty domů jsou tvarovány přirozeně, bez pravých úhlů, ne však s cílem tvorby efektních tvarů, ale z ohledu na plynulý provoz a z respektu k prostředí okolní nahodilé zástavby. Prostory hotelu se vyznačují komorním měřítkem a různorodostí, která napomáhá dobré orientaci v jinak členité formě staveb. Do pokoje nebloudíte anonymními, uměle osvětlenými vnitřními chodbami, ale procházíte prosklenou halou, spojující objekt A a B nebo samostatnými, přímo osvětlenými komunikacemi domů C, D a E,“ pokračuje architekt.
Všechny nové domy jsou orientovány štítem na sever, směrem do údolí. Západně a východně orientované boční fasády dávají všem pokojům dobré podmínky osvětlení a oslunění i zajímavé výhledy při zachování dostatečné míry intimity. Část pokojů je orientována na jih, s výhledy na blízkou zvonici nebo zbytky gotického kostela. Součástí pokojů na úrovni vnitřních dvorků jsou malé předzahrádky oddělené vegetací. Pokoje ve vyšších podlažích mají společné předzahrádky přístupné ze schodišť.
„Návrhem stavby i interiérů jsme se snažili navodit v hotelech obvykle postrádaný pocit ztotožnění se s místem, konkrétním obývaným domem i svým pokojem. Přispívá k tomu rozdrobenost provozu do tří nových objektů A, B a C a tří opravených původních domů D a E, včetně rohového objektu restaurace s vinárnou, navzájem propojených v přízemí a v podzemí, která přináší u provozu určeného k přechodnému ubytování přívětivé prostředí. I v novostavbách má téměř každý pokoj individuálně řešené proporce a dispozici. Odlišit atmosféru původních staveb i novostaveb jsme se snažili jak ve stavebním řešení, tak při návrhu interiéru. Každý pokoj má specifický tvar i charakter, ty v historických objektech jsou vybaveny stylovými repasovanými skříněmi a stoly, v nové části je navržen atypický interiér,“ dodává Ladislav Lábus.
Specifickým prvkem stavby je používání materiálů v přírodní povrchové úpravě, neopatřených povrch zakrývajícími nátěry a výmalbou. Sledování komunikace stavby se svým okolím i provozu hotelu se svou klientelou patří k základním prioritám autorského týmu projektu.

Schodiště a chodba v 1. NP mezi objekty A a B hotelu Karlov
¤ Schodiště a chodba v 1. NP mezi objekty A a B hotelu Karlov

Chodba propojující prostor vstupní haly hotelu s restaurací v objektu F
¤ Chodba propojujici prostor vstupni haly hotelu s restauraci v objektu F

Chodba v přízemí mezi objekty A a B
¤ Chodba v přizemi mezi objekty A a B

Specifika realizace a stavební technologie
Specifikem stavby hotelu je skutečnost, že polovina jejího objemu je skryta pod terénem. Dvě podzemní úrovně ze železobetonu s povrchem ve dvou pastelových barevných odstínech jsou rozděleny na část technickou a zásobovací a úroveň vstupní. Oba dva suterény propojují jednotlivé domy. Původní přízemní dům bylo možné vzhledem k jeho technickému stavu zbořit a nahradit novostavbou, byl však zachován pro jeho neopakovatelnou autenticitu. Složitý pozemek s výrazně se proměňujícím terénem vyvolal potřebu jednoduchého technického řešení stavebních systémů hydroizolace, dilatace jednotlivých částí a kanalizace. Poměrně složité bylo ve svažitém terénu zabezpečit založení budov. Před zahájením výkopových prací bylo nutné zajistit původní rozpadající se objekty a podezdít je na potřebnou úroveň. Stavební jeřáb byl umístěn ve středu pozemku v blízkosti původního sklepa a výkopové jámy novostavby a musel být založen na šestimetrových betonových pilotách. Jeřáb byl demontován před vyzděním nadzemní části domu C. Pro zachování vzrostlého ořechu nad původním sklepem pod zahradou byl upraven tvar stěny domu a přezděna klenba sklepa po částech se současným zajištěním. Výrazně staticky narušené klenby a vychýlené zdivo suterénu domu F se podařilo zajistit konstrukčními úpravami, do chybějící části klenby bylo vloženo schodiště. Vzduchotechnické rozvody v restauračních provozech jsou vedeny ve skrytých šachtách, strojovna vzduchotechniky je umístěna v druhém suterénu, vytápění areálu je regulováno z plynové kotelny v 1. PP. Čtyřhvězdičkový hotel má k dispozici podzemní garáž, saunu a vířivku. Stavba byla nominována do soutěže Stavba roku 2009, kde postoupila do II. kola a získala Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a byla nominována na Develop- ment News Awards.

Autoři: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus; Ing. arch. Jiří Poláček; Ing. arch. Jiří Škarda. (Text byl redakcí zkrácen a upraven).

Základní údaje o stavbě
Název:
Hotel Karlov, Benešov u Prahy
Investor: VHS HC Benešov, s.r.o.
Projekt: AA Lábus, prof. Ing. arch. Ladislav Lábus Ateliér K2, Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda
Zhotovitel: Sládek Group, a.s.
Stavbyvedoucí: Ing. Daniel Kukura, Ladislav Filip

Vybraní subdodavatelé:
hrubá stavba – Sládek Group a.s.; HOSS, a.s.
betonové konstrukce – Deurostav, s.r.o.
teraco – Omega 99, s.r.o.
výtahy – Schindler CZ, a.s.; Výtahy Vaněrka, s.r.o. ÚT – Václav Seidl VZT – Femont VZT, s.r.o.
elektroinstalace – Hedvik, s.r.o.
truhlářské práce – Interiér Miriam, s.r.o.; PKS MONT, a.s.; EURODOORS GROUP – PK Bohemia, s.r.o.; Vetos
dveře a zárubně, s.r.o. izolace – IBF idol, s.r.o.
interiér – ARA Kolín, s.r.o.; Mobilia interiér, s.r.o.

Náklady: 63 mil. Kč, spolufinancováno z fondů EU
Doba výstavby: 2005–2008

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007