grafické podklady: archiv autora
text: Ing. Anna Barbora Zídková
číslo: 06-07/2011
Gočárovy domky

· Pohled na obnovené stavby v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Domky postavené podle plánů architekta Josefa Gočára, který čerpal z lidové domácí tvorby, byly dne 23. 10. 1974 zapsány do seznamu kulturních památek.
Na území dnešní městské části Praha–Kbely vyrůstalo od roku 1919 nejdříve vojenské a později i civilní letiště. Do roku 1920 bylo postaveno šest hangárů, třicet objektů pro potřebu armády a nezbytné stavby pro zabezpečení civilní letecké dopravy. V září roku 1920 zde bylo otevřeno první civilní letiště hlavního města Prahy, které tuto funkci plnilo dalších šestnáct let. Zázemí obsluhy civilního letiště ve Kbelích bylo umístěno do provizorních dřevěných domků postavených podle návrhu architekta Josefa Gočára.
odeslat odeslat    tisk tisk

Historie památky
Návrhy domků byly vypracovány ve druhé polovině roku 1920, kdy byly také tyto stavby realizovány. Původně bylo dřevěných objektů pět:

  • úřední budova s pobočkou československého celního úřadu;
  • hostinec;
  • domek pro sluhu;
  • garáž;
  • skladiště pohonných hmot.

Z původních pěti staveb zůstaly zachovány jen dvě – hostinec a domek pro sluhu, které byly roku 1977 přeneseny z letiště Kbely do areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy. V roce 2002 se na stavbách velmi  negativně podepsala srpnová povodeň. Domky katastrofu sice přežily, byla však velmi narušena statická funkce jejich nosných konstrukcí. Stavba hostince byla po povodni výrazně deformována, zlomil se komín a celý objekt se naklonil. V dřevěné konstrukci, která byla již v roce 2002 napadena dřevokaznými houbami, byly při vysychání po povodních vyvolány další poruchy, jako popraskání a potrhání dřevěného vnějšího pobití okolo zkorodovaných hřebů nebo deformace ozdobných prvků na nároží a ve štítech.
V roce 2005 projevila zájem o Gočárovy domky městská část Praha 19, která iniciovala jednání o přemístění těchto staveb zpět do areálu kbelského letiště. K dohodě s vlastníkem letiště, tedy Ministerstvem obrany ČR, však nedošlo, a tak chátrající domky zůstaly v ZOO Praha. V roce 2007 vedení zoologické zahrady zařadilo Gočárovy domky mezi své priority, s úmyslem ponechat je v areálu ZOO, ale přemístit na jiné místo, mimo záplavové území.

Pohled na obnovenou stavbu
¤ Pohled na obnovenou stavbu

Základní údaje o stavbě
Autor návrhu:
arch. Josef Gočár
Vlastník a investor: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Ing. P. Sumerauer (vedoucí stav. oddělení), J. Kotek (koordinátor), R. Kyselý (technický dozor stavby)
Projektant: Kava, s.r.o., Ing. T. Novotný (autorský dozor)
Zhotovitel stavby: Gema Art, a.s., Ing. V. Hána (stavbyvedoucí)
Dodavatel dřevěných konstrukcí: Arrbo, s.r.o., M. Řídký
Památkový dozor: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, Ing. A. B. Zídková
Doba rekonstrukce: 04–12/2010; 14. 4.–30. 5. 2010 (rozebrání domků); 1. 5.–31. 12. 2010 (stavba na novém místě)
Náklady: 36 814 000 Kč vč. DPH, hrazeno z operačních programů Evropských fondů
Autorka článku: Ing. Anna Barbora Zídková, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče 

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007