foto: Martin Tůma
text: Petr Zázvorka
číslo: 04/07
Fórum českého stavebnictví 2007
Vytvořit tradici pravidelných setkání domácích i zahraničních osobností oboru stavebnictví se podařilo organizátorům v pořadí již třetího Fóra českého stavebnictví, které se uskutečnilo ve dnech 27. a 28. března v Praze. Pořadatelem konference, která se konala pod patronací FIEC (Evropská federace stavebního průmyslu), byl Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve spolupráci s poradenskou společností INCOMA.
odeslat odeslat    tisk tisk

V referátech i panelových diskusích vystoupilo více než 30 odborníků, kteří se vyjádřili k hlavním aktuálním tématům postihujícím trendy vývoje českého stavebnictví v kontextu evropského trhu a zadávání veřejných stavebních zakázek v zemích EU.
Současný stav našeho stavebnictví a problematiku související s legislativou EU hodnotil ve svém příspěvku ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman: „Je mi známo, že stavebnictví dosahuje velmi dobrých výsledků a patří v Evropě i u nás z hlediska národohospodářského významu mezi hlavní rozvojové pilíře. V této souvislosti považuji za důležité pojednat o úkolech, které na sebe vzalo české stavebnictví s členstvím v EU. Členství ve společenství, mimo řady nesporných výhod, sebou přináší i potřebu plnění závazků, se kterými jsme souhlasili buď již v přístupových jednáních, nebo pro nás dodatečně vyplynuly z rozhodnutí příslušných orgánů EU přijatých za naší účasti.“ Celé znění projevu naleznete zde.
Budoucnost stavebnictví v EU a rozšíření stavebního trhu po vstupu nových členských států, bylo hlavním tématem referátu Ulricha Paetzolda, generálního ředitele FIEC. Jeho součástí bylo rovněž porovnání stavební produkce v některých zemích EU v letech 2005 a 2006, s výhledem do roku 2007, který uvádíme v tabulce.
Generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Miloslav Mašek, ve svém vystoupení hodnotil rok 2006 jako 7. rok konjunktury, kdy stavební produkce vzrostla meziročně o 6,6 %. Výchozí vstup do roku 2007 je příznivý, orientační hodnota nově povolených staveb je o 10 % větší než v roce 2005. V evropském kontextu tvoří objem prací českého stavebnictví cca 1,2 % evropského objemu, růstem jsme na 2. místě, za Irskem. Podíl stavební produkce na HDP nás staví na 4. místo, produktivita práce činí 70 % výše starých zemí EU, v kvalitě a rychlosti dosahujeme srovnatelné úrovně. Ve srovnání s EU je v České republice nižší podíl bytové výstavby, nižší podíl oprav a údržby bytového fondu a naopak vysoký podíl inženýrské výstavby. Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Skanska CZ, Zdeněk Burda, zmínil problémy velkých firem, které jsou často pod silným tlakem neakceptovatelných podmínek zahraničních zákazníků. Upozornil rovněž na nedostatek kapacit kvalifikovaných pracovníků. Citoval studii, podle které bude v roce 2050 chybět v České republice celkem 1,5 milionu pracovníků (tj. 1/3 současné pracovní síly).
V odpoledních hodinách proběhly panelové diskuze na témata bytová výstavba, dopravní infrastruktura a její trendy. Druhý den konference se zabýval problematikou zadávání veřejných stavebních zakázek v zemích EU. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Václav Matyáš, na závěr poděkoval účastníkům a shrnul hlavní myšlenky úspěšného setkání, ke kterému se vrátíme ještě v příštím čísle. Další informace naleznete na www.costruction21.cz

 

Stavební produkce 2006 (mld. EUR)

2005

2006/¹

2007/²

Německo

215

-3,6

+3,6

+1,5

Španělsko

186

+6,0

+6,1

+4,4

Velká Británie

166

-1,0

+1,0

+2,0

Francie

151

+3,3

+4,8

+2,7

Itálie

143

+0,5

+1,1

+0,9

Nizozemí

52

+1,6

+4,5

+5,0

Irsko

36

+8,4

+7,9

+1,1

Rakousko

29

-1,2

+2,1

+2,5

Belgie

29

+4,5

+6,9

+0,7

Švédsko

22

+4,4

+9,9

+4,0

Portugalsko

19

-3,1

-5,7

-2,6

Česká republika

10

+5,5

+6,5

+5,0

Maďarsko

9

+4,8

+3,5

+0,4

EU 27

1 188

+0,9

+3,5

+1,8

Vývoj stavební produkce v letech 2005, 2006, 2007 v %. /1 odhad, /2 předpoklad. Zdroj: Evropská komise, FIEC

 

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007