Pasivní domy

Betonové prefabrikované konstrukce domů v pasivním energetickém standardu

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Betonové konstrukce staveb | Materiály | Pasivní domy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Miloslav Nutil | grafické podklady: archiv autora

O výstavbě domů navržených v pasivním energetickém standardu s betonovou prefabrikovanou stěnovou nosnou konstrukcí dosud mnoho informací zveřejněno nebylo, přitom tato technologie přináší některé významné výhody.

Využití hliněných materiálů ve výstavbě

Vloženo: 27.01.2010  |  Aktualizováno: 27.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text: Michal Navrátil | fotografie a grafy: archiv autora

Hlína je považována za nejstarší a nejpoužívanější stavební materiál na světě. Příchodem nových stavebních materiálů počátkem 20. století začala být ve výstavbě používána stále méně. Hodnota lidské práce se zvyšovala a systémová řešení byla stále rychlejší a tím i levnější. Po roce 1990 se začaly objevovat první snahy o navrácení hliněných materiálu zpět do stavební praxe.

Stenové energetické systémy vhodné pre aplikáciu v pasívnych domoch

Vloženo: 27.01.2010  |  Aktualizováno: 27.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text a grafické podklady: Daniel Kalús, Martin Cvíčela

Veľkosť tepelných strát v zimnom období cez 1 m2 obvodovej steny závisí priamo úmerne od rozdielu teplôt interiérového a exteriérového vzduchu a nepriamo úmerne od tepelného odporu steny. V štandardne riešených nízkoenergetických a pasívnych domoch sa tepelné straty cez obvodové steny znižujú aplikáciou čo najväčšej hrúbky vysokoúčinnej tepelnej izolácie (jedná sa o tzv. pasívnu tepelnú ochranu budovy).

Stavba pasivního domu v Letovicích

Vloženo: 26.01.2010  |  Aktualizováno: 26.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Pasivní domy
Autor: text: Martin Krč | foto: archiv Vize Ateliér, s.r.o.

Stavebně-technické vlastnosti pasivních domů se v jistém smyslu odrážejí do jejich architektury. Pro minimalizaci ochlazovaných ploch stavby je ideální kompaktní tvar, ale v kvalitě použitých materiálů a technologií není architekt tímto faktorem zcela ovlivněn. Architektura není a nebude omezena pouze na jakési kompozičně vytříbené hmotové uspořádání, další nedílnou součástí se stává nový individuální přístup při hledání souvislostí a nepochybně i nový architektonický výraz a kompaktní formy.

Vývoj energeticky hospodárných budov v Republice Makedonie

Vloženo: 25.01.2010  |  Aktualizováno: 25.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text a grafické podklady: Todorka Samardzioska, Tomáš Hanák, Valentina Zileska ? Pancovska

V Republice Makedonie stále existuje velký potenciál pro zvyšování energetické efektivnosti v komerčních i obytných budovách, přičemž zde chybí dostatek vlastních energetických zdrojů. Článek posuzuje současný stav a popisuje hlavní činnosti na vládní i nevládní úrovni, vedoucí ke zvyšování energetické hospodárnosti budov.

Nosné konstrukce pasivních domů

Vloženo: 22.01.2010  |  Aktualizováno: 22.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text: Josef Chybík foto: autor a jeho kolegové

Nosné konstrukce, tvořící základní osnovu budov, mají v pasivních domech vliv na energetickou náročnost celé stavby. Ovlivňují také ekologickou stopu, která je zvláště v posledních letech důležitým kritériem pro posouzení kvality díla.

Obnova Mateřské školy v Pitíně

Vloženo: 21.01.2010  |  Aktualizováno: 21.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Pasivní domy
Autor: text a foto: Josef Chybík

Stávající budova Mateřské školy v Pitíně byla charakteristická vysokou spotřebou energie na vytápění. Současnou obnovou se dosáhlo nízkoenergetické úrovně, přičemž zůstává celá řada možností, aby se u této budovy následně dosáhlo úrovně pasivního domu.

Návrh penzionu v pasivním standardu pro hosty jihomoravského vinařství

Vloženo: 21.01.2010  |  Aktualizováno: 21.01.2010
Rubrika: Realizace staveb | Pasivní domy
Autor: text a grafické podklady: Ing. arch. Pavel Hon

Penzion v pasivním standardu plánuje postavit majitel soukromého vinařství v lokalitě vinných sklepů Nechory u obce Prušánky, spadající pod okresní město Hodonín

Typový pasivní dům firmy HELUZ

Vloženo: 20.01.2010  |  Aktualizováno: 20.01.2010
Rubrika: Firemní blok | Pasivní domy
Autor: text a foto: redakce z podkladů firmy HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Myšlenka domů postavených v pasivním standardu se poměrně rychle ujala mezi stavebními firmami a výrobci stavebních materiálů a rozšířila jejich produktové portfolio. Firma HELUZ nabízí klientům projektovou dokumentaci pro stavební povolení typového rodinného domu s vlastním konstrukčním systémem.

K problematice pasivních domů

Vloženo: 08.01.2010  |  Aktualizováno: 08.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text: Josef Horný foto: archiv autora

Z hlediska nízkoenergetických programů existují v České republice velké rezervy zejména v oblasti umisťování staveb. Je třeba dávat častěji podnět ke koordinované výstavbě urbánně celistvých skupin domů, dvojdomů a řadových domů. Využívat pro stavbu jižně orientovaných, svažitých pozemků s nízkou bonitou půdy. Stavět domy na základových konstrukcích zvednutých nad terén a provětrávaných.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007