arrows Vzdělávání, literatura arrows Technologie arrowsFakulta stavební VUT v Brně zohledňuje potřeby firem
text: redakce
číslo: 10/09
Fakulta stavební VUT v Brně zohledňuje potřeby firem
Rozvoj stavebních vědních disciplín, konstrukcí a technologií je v posledních desetiletích doprovázen také rozvojem výpočetní techniky, informačních toků a analýz.
odeslat odeslat    tisk tisk

S tím je úzce spjata snadnější možnost modelování variantních řešení a optimalizace složek i stavebně technologické přípravy a realizace staveb. Rozvinul se vědní obor technologie staveb, který se zabývá v systémovém pojetí specifikací, analýzou a řešením optimálních stavebně technologických hledisek při navrhování a realizaci stavebního díla. Začíná již v přípravě územně plánovací a projektové dokumentace, kdy se vytyčují a upřesňují zásady návrhu budoucí stavby a určují se její funkce i podmínky jakostního provedení.

V návaznosti na postupnou inovaci výuky Stavební fakulty VUT a předmětů technologie staveb v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech byl ve spolupráci s některými stavebními společnostmi připraven, vědeckou radou fakulty schválen a posléze v roce 2007 na MŠMT akreditován nový studijní obor Realizace staveb. Obor je včleněn do třísemestrálního magisterského studijního programu Stavební inženýrství. Je určen především pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství, a to zejména absolventům oborů Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby. Studium prvního ročníku nového oboru bylo poprvé zahájeno v akademickém roce 2008/2009.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007