arrows Analýzy, trendy arrowsDřevo a mnohopodlažní budovy
grafické podklady: prof. Ing. Václav Rojík, DrSc., Ing. Milan Peukert
text: prof. Ing. Václav Rojík, DrSc., Ing. Milan Peukert
číslo: 02/2011
Dřevo a mnohopodlažní budovy

· Zkřížené vrstvy prvku jsou vzájemně prolepeny
V čísle 11/2009 informovali autoři tohoto článku o výsledcích práce v rámci grantového projektu Dřevěné vícepodlažní budovy. Šlo o úspěšný vývoj sloupového systému ze dřeva na bázi rámové soustavy. Zmínili zde omezenost rámu pro použití přibližně do deseti podlaží. Pro vyšší podlažnost lze použít dřevěných sloupů v kombinaci s výztužnými stěnovými útvary při tuhých stropních tabulích, které musí přenášet vodorovné zatížení větrem na tyto útvary, nebo spřahovat sloupy pomocí zkřížených prutů (příhradové soustavy), jak ukázal v ideovém projektu 20podlažní budovy prof. W. Winter [1].
odeslat odeslat    tisk tisk

Jak dosáhnout větších výšek
V rámci zmíněného projektu pokračují práce na použití dřeva pro sloupové systémy, které jsou spřaženy tenkými membránami a umožňují dostat dřevo do daleko větších výšek. Na tuto možnost poukázal autor již  v 60. letech, když srovnával tuhost spřažení sloupů pomocí příčlí (rámová soustava) s tuhostí spřažení pomocí membrán (tzv. sendvič) [2]. Na obr. 1 je srovnání „příčel“ versus „membrána“.
Prokazuje, že primární ohybový moment od vodorovného zatížení je sice u rámu působením smykových sil v příčlích téměř dokonale vyrovnán, avšak bodové působení těchto sil na sloupy vede k momentům ve sloupech.
Jsou-li však místo příčlí tyčového charakteru použity membrány, vedou přibližně tytéž smykové síly nejen k vyrovnání primárního ohybového momentu vcelku, ale i k vyrovnání po celé výšce sloupu, neboť smykové toky jsou spojitě rozloženy.

Experimentální budova z prvků KLH
¤ Experimentální budova z prvků KLH

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007