arrows Realizace staveb arrows Vodohospodářské stavby arrowsDokončení vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice - Týn nad Vltavou
grafické podklady: zúčastněné organizace
text: Miroslav Bokiš, Radek Veselý, Milan Černý
číslo: 05/2011
Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Vodní dílo Hněvkovice - Týn nad Vltavou

· Vizualizace plavebního stupně jezu Hněvkovice - letecký pohled (zdroj: Pöyry Environment a.s.)
Nedílnou součástí právě realizovaného projektu Ředitelství vodních cest ČR, v rámci splavnění Vltavy mezi městy České Budějovice a Týn nad Vltavou, je závěrečná III. etapa. Jedná se o úsek, který obnoví splavnost Vltavy mezi zdrží vodního díla Hněvkovice a městem Týn nad Vltavou. Tento chybějící článek souvislé vodní cesty umožní nejen tolik žádoucí rekreační plavbu, ale také pozitivně ovlivní odtokové poměry a zvýší povodňovou ochranu přilehlých pozemků.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. Miroslav Bokiš
Ing. Miroslav Bokiš
Vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Působí jako projektant pražské pobočky Pöyry Environment a.s. Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
E-mail: miroslav.bokis@poyry.com
Spoluautoři:
Ing. Radek Veselý
E-mail: radek.vesely@hydroprojekt.cz
Ing. Milan Černý, CSc.
E-mail: cerny@transconsult.cz

Rekreační lodní doprava po ucelené části vodní cesty umožní rozšíření turistického potenciálu lokality s řadou pozitivních vazeb. Po dokončení této etapy, které se očekává během roku 2013, bude možné plout po řece Vltavě z Českých Budějovic až na vodní nádrž Orlík. V současnosti se pracuje na projektové přípravě lodních zdvihadel na vodních dílech Orlík a Slapy. V budoucnu, po realizaci těchto plavebních zařízení, vznikne kompletní souvislá vodní cesta napojená díky Labi na evropskou síť vodních cest. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.


Návrh řešení dolní rejdy plavební komory
¤ Návrh řešení dolní rejdy plavební komory (zdroj: Transconsult, s.r.o.)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007