Loňského roku byla zprovozněna stavba univerzálního větrného tunelu na půdě Stavební fakulty Státní technické univerzity v Bratislavě. Hlavní intencí návrhu větrného tunelu zpracovaného Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze a realizovaného závodem Konstrukta, a.s., Trenčín byla co nejširší možnost jeho exploatace. Dispozice větrného tunelu s otevřeným oběhem vzduchu a celkovou délkou 26 m byla přizpůsobena hale ve fyzikálních laboratořích fakulty nedaleko Bratislavy.

" lang="cs" xml:lang="cs" />

arrows Věda a výzkum v praxi arrowsDokončení stavby větrného tunelu Stavební fakulty STU v Bratislavě
text a foto Ing. Milan Jirsák, Ph.D.
číslo: 04/14
Dokončení stavby větrného tunelu Stavební fakulty STU v Bratislavě

· Pohled do zadního modelového prostoru větrného tunelu STU v Bratislavě. Dno vývojového úseku s délkou cca 12 m pokrývá fólie s dvacetimilimetrovými výčnělky k simulaci větrné expozice nad terénem s tzv. délkou drsnosti zo ? 0,7 m, která přibližně odpovídá

Loňského roku byla zprovozněna stavba univerzálního větrného tunelu na půdě Stavební fakulty Státní technické univerzity v Bratislavě. Hlavní intencí návrhu větrného tunelu zpracovaného Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze a realizovaného závodem Konstrukta, a.s., Trenčín byla co nejširší možnost jeho exploatace. Dispozice větrného tunelu s otevřeným oběhem vzduchu a celkovou délkou 26 m byla přizpůsobena hale ve fyzikálních laboratořích fakulty nedaleko Bratislavy.

odeslat odeslat    tisk tisk
Průřez větrného tunelu o dominující šířce 2,6 m je vhodný i pro experimenty s rozměrnými topografickými modely v proudění se strukturou napodobující spodní část atmosférické mezní vrstvy. Může jít o pestrou paletu zadání z oblasti stavebnictví, ekologie a větrné energetiky (dynamické namáhání objektů větrem, šíření plynných emisí, situování větrných elektráren, ekonomika zalesňování aj.). Přední modelový prostor poskytuje alternativní rovnoměrné proudění vzduchu. Počítá se s testy modelů dopravních prostředků i speciálních úsekových modelů mostů, štíhlých konstrukcí či jejich prvků ve vodorovné montáži. Při testování menších objektů na odolnost vůči větru může být rychlost zvýšena až návrhovou hodnotu pro Slovensko (32 m/s).

Kromě vloženého stropu s nastavitelnou konturou nad celou délkou pracovního kanálu stojí za pozornost pohonná jednotka. Dva axiální ventilátory s celkovým příkonem 150 kW dodané ZVVZ a.s., Milevsko, poskytují až 104 m3/s vzduchu. Vibrace a teplotu jejich ložisek monitoruje diagnostický systém. Otáčky se ovládají frekvenčními měniči, které dovolují i nastavení velmi nízkých rychlostí ke splnění Froudeho podobnostního čísla při emisních studiích. Ventilátory jsou k potlačení vibrací napojeny na okolní části kompozitovými přechody, z nichž zadní přebírají funkci difuzorů. Kabina obsluhy s měřicími přístroji a několika PC má oddělený půdorys pro snížení vnitřního hluku.

Větrný tunel se základním měřicím vybavením a optimalizovaným systémem generování mezní vrstvy byl úspěšně odzkoušen a od konce roku 2013 je plně způsobilý k provozu.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007