arrows Odborné akce arrows Konference, semináře arrowsDen koordinátorů Dortmund 2007
text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
číslo: 08/07
Den koordinátorů Dortmund 2007
Dne 11. května 2007 se konal v areálu vzdělávacího centra Hansemann Řemeslnické komory Dortmund pod motem „z praxe – pro praxi“ Den koordinátorů 2007.
odeslat odeslat    tisk tisk

Na Dni koordinátorů pod patronátem firmy HNC-Datentechnik GmbH vystoupili přední experti a znalci problematiky koordinace bezpečné práce na staveništích ve Spolkové republice Německo. Seminář byl součástí vzdělávacího programu Komory architektů a Inženýrské komory Severního Porýní – Vestfálska. Na pozvání pořadatele se akce v rámci řešení projektu Evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví, podporovaného ESF, zúčastnil předseda České společnosti stavebních koordinátorů Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc.
Výstupy a výsledky prezentované na Dni koordinátorů je v krátkém článku prakticky nemožné zevšeobecnit; ČSSK připravuje obsáhlejší rozborový materiál, využitelný pro českou stavební a bezpečnostní praxi. Přesto několik nejdůležitějších poznatků a postřehů:

  • koordinátoři jsou v SRN zajišťováni především jako externí pracovníci;
  • zlepšila se akceptace koordinátorů ve stavební praxi a dbání jejich pokynů;
  • stále u některých zhotovitelů přetrvává nepochopení koordinační praxe BOZP;
  • v řadě případů chybí plánovací integrace účastníků výstavby a Plánu BOZP;
  • výkony koordinátora se mnohdy řídí honorářem, nikoliv skutečnými potřebami;
  • nesmírně důležitá je odborná kvalifikace koordinátora;
  • neochota poddodavatelů spolupracovat je nepřípustná;
  • je metodicky připravován ISK – Integrační bezpečnostní koncept optimalizace opatření koordinace bezpečné práce na staveništi;
  • zdůraznění odpovědnosti investora.

Areál vzdělávacího centra Hansemann
¤ Areál vzdělávacího centra Hansemann

Součástí Dne koordinátorů v Dortmundu byla i prezentace softwaru pro efektivní zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (SiGe Planu) tak, jak jej má připraven firma HNC-Datentechnik GmbH. Lze dokumentovat, že nabízený software je přehledný, lehce ovladatelný a poskytující dostatek koordinačních vazeb a souvislostí tak, aby jím zpracovávaný Plán BOZP byl pro praktické využití koordinátory vítanou a ulehčující pomůckou. Demonstrační verzi firma ráda zašle a např. pro dceřiné společnosti německých stavebních organizací v ČR – projekčních i realizačních – je okamžitě využitelný, pokud bude stačit zpracování Plánu BOZP v němčině s následným překladem.
Účast na Dni koordinátorů byla využita i pro získání řady informačních a instruktážních materiálů a hlavně osobních kontaktů s přednášejícími a funkcionáři stavovských organizací, kteří byli m.j. pozváni k možnosti uskutečnit odborný seminář v Praze tak, jak to ČSSK již třikrát praktikovala v rámci řešení grantového projektu.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007