arrows Stavební materiály a technologie arrowsDalší rozvoj Eurokódů a souvislosti s nařízením č. 305/2011
Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
číslo: 09/2012
Další rozvoj Eurokódů a souvislosti s nařízením č. 305/2011
V Bruselu se 25. června 2012 pod záštitou Evropské komise konala mezinárodní konference CPR Quality Construction Products for Safe Works (Kvalitní stavební výrobky pro bezpečné stavby) [1]. Záměrem konference bylo poskytnout informace o novém nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích [2], platném od 24. dubna 2011, které nahradí směrnici Rady č. 89/106/EHS [3] a které se bude plně uplatňovat v jednotlivých evropských zemích od 1. července 2013. Nařízení [2] na rozdíl od směrnice [3] není potřebné zavádět do národních právních předpisů, což je výhodnější pro průmysl, protože se ve všech zemích mohou stejným způsobem aplikovat pravidla pro uvedení výrobků na trh.
odeslat odeslat    tisk tisk
Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.
V Kloknerově ústavu ČVUT v Praze se zabývá výzkumem v oblasti spolehlivosti a zatížení stavebních konstrukcí, pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti a hodnocení rizik. Zúčastňuje se zavádění Eurokódů řad EN 1990 a EN 1991 v ČR a spolupracuje s ČKAIT při konzultační činnosti nebo školeních o Eurokódech.
E-mail: jana.markova@klok.cvut.cz

Zavedením směrnice [3] se již podařilo dosáhnout mnoha úspěchů při sjednocování evropského trhu se stavebními výrobky, kdy se vydalo přes 410 harmonizovaných norem a 2900 schválení ETA. Směrnice [3] však přinášela některé nejednoznačnosti, složitosti, netransparentní postupy a nezamezovala v používání národních značek a postupů pro uznávání shody. V některých případech ji členské země nepoužívaly korektně. Trh s výrobky tak nebyl dostatečně efektivní a vznikala celá řada překážek vzájemného obchodu. V roce 2008 bylo proto rozhodnuto revidovat směrnici a zpracovat nové nařízení [2]. Je mnohem obsáhlejší (68 článků a pět příloh) než směrnice [3] (24 článků a čtyři přílohy), oba dokumenty pak ve svých přílohách obsahují základní požadavky na stavby. Po zavedení nového přístupu podle nařízení [2] by již nemělo být národní označování výrobků s ohledem na základní požadavky přípustné. Nové nařízení [2] by mělo zajistit konkurenceschopnější, průhlednější, důvěryhodnější systém a přispět k odstranění dosud existujících překážek. Nově bude upraven dozor nad trhem, kontaktní místa pro harmonizované stavební výrobky, povinnosti výrobců, dovozců a distributorů.

Nařízení [2] má lépe zajistit působnost nového přístupu v jednotlivých zemích. Označení CE bude mít jasný význam jako jediné označení osvědčující vlastnosti stavebního výrobku podle prohlášení. Nová koncepce je založena na prohlášení o vlastnostech výrobku místo původně používaného prohlášení o shodě. Je povinné pro každý stavební výrobek uvedený v harmonizované normě hEN.

Prohlášení o vlastnostech musí obsahovat informaci výrobce o účelu použití výrobku, o jeho základních charakteristikách a o chování alespoň jedné základní charakteristiky. Prohlášení o vlastnostech se také může opírat o výpočet provedený podle Eurokódů, což je v souladu s pokynem L [4]. Bude připravena nová předloha přílohy ZA pro prohlášení o vlastnostech. Zpracují se pokyny, jak zavést v přílohách ZA pro stavební výrobky/sestavy výsledky výpočtů provedených podle Eurokódů.

Projektant může na základě informací o vlastnostech výrobku kvalifikovaně rozhodnout, zda je daný výrobek svými vlastnostmi vhodný do konkrétní, jím navrhované stavby. Nařízení [2] také obsahuje možnost použít zjednodušené postupy, které umožní zamezit nadbytečnému zkoušení.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007